WYDANIE ONLINE

W przypadku gdy pracownica lub pracownik łączą korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, kwota zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica lub pracownik pracuje w czasiekorzystania z urlopu rodzicielskiego. Jak to poprawnie wyliczyć? Sprawdź w tekście.

czytaj więcej »

Wszystko na to wskazuje, że od przyszłego roku przedsiębiorcy, którzy osiągają z tytułu prowadzonej działalności niskie przychody, będą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź szczegóły projekt zmian, który w tym zakresie jest już gotowy.

czytaj więcej »

Niekiedy firmy mają problem z wypełnieniem druku ZUS – PEL, będącym pełnomocnictwem do wykonywania czynności prawnych w komunikacji z Zakładem. Z tekstu dowiesz się w jaki sposób wypełnić ten druk ZUS-PEL dla spółki z o.o.

czytaj więcej »

Zaświadczenie A1 potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki należy opłacać w naszym kraju. Może zostać wydane, jeżeli zostaną spełnione warunki, które określa prawo unijne. Aby zatem nie narazić się na przykre konsekwencje za granicą, warto wystąpić o ten dokument z wyprzedzeniem. Taki pogląd prezentuje ZUS. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Dopuszczalne jest zatrudnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie kontraktu menedżerskiego jako kierownika „średniego szczebla”. Sprawdź, co w takim przypadku jest obowiązkową podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Sądu Najwyższego w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku kwietnia na tydzień zatrudniliśmy w firmie zleceniobiorcę.Zarejestrowaliśmy go, a po zakończeniu umowy wyrejestrowaliśmy z ZUS. W tym miesiącu wypłaciliśmy mu też wynagrodzenie. Z jakim kodem należy wykazać dokonaną wypłatę w dokumentach rozliczeniowych? Podaliśmy kod 3000 XX, jednak po weryfikacji w ZUS DRA pojawił się błąd, który uniemożliwił wysłanie zestawu do ZUS.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia br. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dotyczą one karnego podniesienia przez ZUS stopy procentowej składki wypadkowej. Istotą tych zmian jest to, że zanim Zakład podniesie wysokość składki wypadkowej do 150% będzie musiał uwzględnić stopień winy płatnika. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

W przyszłym roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała dysponować indywidualnym rachunkiem bankowym. Na ten rachunek przedsiębiorca będzie jednym przelewem regulował należności wobec ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Wszyscy pracownicy zatrudnieni w naszej firmie otrzymali w kwietniu talony do supermarketu o wartości 500 zł. ,sfinansowane ze środków pracodawcy. Jeden z naszych pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i za kwiecień nie otrzyma wynagrodzenia, tylko zasiłek chorobowy, który wypłaci mu ZUS. Jak rozliczyć i opłacić składki od talonów, jeżeli pracownik nie dostanie wynagrodzenia i nie będzie można mu potrącić składek finansowanych z jego środków?

czytaj więcej »

Pytanie: W kwietniu zatrudnialiśmy pracowników z Ukrainy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę. Dostarczyli nam tylko zezwolenie na półroczną pracę w Polsce. Niektórzy z nich po kilku dniach z pracy na umowę zlecenia zrezygnowali. Jak mamy naliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o pracę (zaliczka na podatek dochodowy i składki do ZUS). Wynagrodzenie brutto za pracę uzyskali powyżej 200 zł. Czy z umowy zlecenia naliczamy składki na ogólnych zasadach?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie zmniejszone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy nie mogą być przyjmowane jako podstawa do obliczenia renty wyrównawczej w odniesieniu do pracownika, który wcześniej pracował na pełnym etacie i aktualnie nie jest w stanie podjąć zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku z powodu choroby zawodowej. Poznaj orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników poinformował nas, że otrzymał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy musimy o tym zawiadomić ZUS, a jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Naszpracownik pracuje w systemie pracy zmianowej. W grafiku miał ustalony czas pracy od godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego – z 23 na 24 kwietnia. Pracownik ten przebywał na zwolnieniu lekarskim do 23 kwietnia. Jak potraktować do naliczenia wynagrodzenia czas pracy 27 kwietnia od 0.00 do 7.00, skoro oczywiste jest, że pracownik nie przyszedł do pracy po chorobie, tj. od północy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy od 15 lutego do 17 kwietnia 2017 r. Od 20 marca do 4 kwietnia 2017 r. przebywał w szpitalu. Jakie zasady przyjąć przy obliczaniu zasiłku i w jakiej wysokości go wypłacić?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownicę od 1 marca 2017 roku na 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 1095 zł miesięcznie. Od 3 do 10 kwietnia 2017 roku dostarczyła nam zwolnienie lekarskie stanowiące opiekę na chore dziecko do 2 lat. Jak wyliczyć podstawę wymiaru świadczenia chorobowego i wynagrodzenia za czas przepracowany dla pracownicy zatrudnionej na 1/2 etatu?

czytaj więcej »

wiper-pixel