Tarcza antykryzysowa 7.0. Od 1 lutego 2021 r. można skorzystać z 4 form pomocy

Pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach obejmuje wypłaty świadczenia ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, ponowne świadczenie postojowe, dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Te formy pomocy mają zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe zasady ustalania prawa do świadczeń chorobowych i inne planowane zmiany w ubezpieczeniach

Zgodnie z zapowiedziami, rząd do końca marca zamierza przyjąć projekt zmian w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Projekt zakłada uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, oraz usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 na 5 przykładowych listach płac – razem ze składkami do PPK i bez składek do PPK

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto. Jest to o 200 zł więcej niż w roku 2020. To efekt zmiany ustawowej płacy minimalnej, której poziom wpływa również na inne składniki pensji, które są wyliczane na bazie wynagrodzenia minimalnego. Sprawdź, jak rozliczać listy płac w zależności od tego, czy pracownik jest uczestnikiem PPK, czy też nie. Pokazujemy to na 5 przykładowych listach płac.

Jak uzyskać zwolnienie ze składek ZUS z tarczy 6.0 i jak przygotować się do kontroli

Tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadziła nowe regulacje w opłacaniu i naliczaniu składek ZUS. W tarczy znalazły się także zapisy, które mówią, w jaki sposób ZUS będzie kontrolował podmioty, które skorzystają ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS. Sprawdź, jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS i jakich błędów unikać.

Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy. Poznaj odpowiedzi na 3 pytania

Wpłaty na PPK, zwłaszcza w części finansowanej przez podmiot zatrudniający wywołują określone skutki w podatku dochodowym. Przekonaj się, jak wpłaty na PPK wpływają na przychód uczestnika programu oraz jaki jest zakres przedmiotowego zwolnienia od podatku. Poznaj zasady zaliczania wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów.

Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK

W ustawie o PPK zostało przewidzianych wiele sankcji, w szczególności dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegali terminów i obowiązków wnikających z tworzenia i prowadzenia PPK.

Jak rozstrzygać zbiegi tytułów do ubezpieczeń w przypadku umów zlecenia. 4 przykłady

Jeżeli umowa zlecenia występuje obok innego tytułu do ubezpieczeń, np. umowy o pracę czy prowadzenia własnej działalności, wtedy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów doubezpieczeń. Możliwych jest wiele przypadków i różnych konfiguracji tytułów do ubezpieczeń występujących łącznie, w tym samym czasie lub „zazębiających się” czasowo. Komplikuje to sytuację i może oznaczać problemy z ustaleniem tytułów do ubezpieczeń oraz podstawy wymiaru składek. Przede wszystkim zaś musimy rozstrzygnąć, czy umowa zlecenia będzie objęta ubezpieczeniami.

COVID - 19 w firmie

W przypadku gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony pracodawca ma określone obowiązki.

Błędy w dokumentacji ZUS –pytania płatników i odpowiedzi ekspertów

Specjaliści ds. rozliczania ZUS w firmach mają często sporo wątpliwości dotyczących właściwego wypełniania dokumentacji. Poniżej prezentujemy porady naszych ekspertów dotyczące tego zagadnienia. Sprawdź, jakie problemy zgłaszają płatnicy i jak należy sobie z nimi poradzić.

14 błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS

Niewłaściwe zapisy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) mogą narazić pracodawcę na poważne konsekwencje finansowe. Pracodawca będzie bowiem musiał wypłaty oskładkować lub opodatkować oraz skorygować dokumenty przesłane już do ZUS i do urzędu skarbowego. Może narazić się również na kary nakładane przez ZUS, PIP i kontrole podatkowe. Warto się przed tym uchronić i przeanalizować zapisy w swoim regulaminie zgodnie z poniższymi wskazówkami. Sprawdź, czy nie popełniłeś błędu w regulaminie ZFŚS.