Okresy przechowywania akt osobowych, tworzenie nowych teczek dla nowych umów

Ile czasu przechowujemy ewidencje czasu pracy i dokumentację urlopową? Czy w przypadku gdy pracownik wraca do pracy po przerwie, to wracamy do poprzednich akt osobowych? Czy kopiujemy dokumenty z jednych akt do drugich, jeżeli musimy je rozdzielić?

Praca zdalna – polecanie i wykonywanie – problemy z praktyki

Czy pracownik pracujący zdalnie na kwarantannie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego? Czy polecenie pracy zdalnej musi być czasowe? Co oznacza, że pracownik musi mieć warunki do pracy zdalnej i kto o tym decyduje? Czy pracodawcy może coś grozić, jeśli tego nie sprawdzi? Czy można polecać pracę zdalną inną niż wynikającą z umowy? Jaki system czasu pracy pasuje do pracy zdalnej? Czym jest ewidencja czynności, jak ją prowadzić i przechowywać?

Tworzenie rozkładów czasu pracy

Czym jest rozkład czasu pracy i kto musi go mieć? Czy rozkład może być zapisany na stałe – bez ponawiania go? W jaki sposób ogłasza się rozkład? Czy i jak można zmienić rozkład? Co powinien zawierać rozkład i czy osobno zaznaczamy pracę zdalną w rozkładzie?

Umowy terminowe

Co grozi za naruszenie limitu 3 umów lub limitu 33 miesięcy ich trwania? Kiedy limity nie obowiązują? Czy przedłużenie 33 miesięcy umów terminowych z powodu wydłużenia umowy do dnia porodu może spowodować przekształcenie umowy terminowej w bezterminową? Czy w umowie na zastępstwo podajemy nazwisko pracownika zastępowanego? Kiedy można ponownie zawrzeć z tą samą osobą umowę na okres próbny?

Ewidencjonowanie czasu pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej

Ewidencję czasu pracy musi prowadzić każdy pracodawca zatrudniający pracowników. Jest wiele możliwości ewidencji i kontroli czasu pracy, kiedy pracownicy pracują w biurze. Jakie możliwości kontroli czasu pracy pracowników ma pracodawca przy pracy zdalnej?

Szkolenie online „Przepisy antykryzysowe – kluczowe rozwiązania dla kadrowych i specjalistów ds. płac”

Poznaj praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów antykryzysowych i dowiedz się, w jaki sposób skorzystać z wprowadzonych rozwiązań. Zapraszamy do udziału w webinarium, w trakcie którego ekspert udzieli odpowiedzi na najważniejsze zapytania kadrowych i specjalistów ds. płac.

Restrukturyzacja zatrudnienia w okresie epidemii – 29.05.2020

Na skutek kryzysu wywołanego epidemią wielu pracodawców może być zmuszonych do redukcji etatów. Jeśli pracodawca podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi, może to zrobić, stosując się do odpowiednich zasad wypowiadania umów o pracę.