WYDANIE ONLINE

Twój pracownik na urlopie wychowawczym rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą? Masz wątpliwości co do sposobu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne takiej osoby? Koniecznie przeczytaj tę publikację. Dzięki niej upewnisz się jak postępować wobec ZUS w przypadku, gdy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego, którego mu udzieliłeś, stanie się przedsiębiorcą.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna - doradca podatkowy jest wspólnikiem spółki cywilnej (Biuro Rachunkowe) i prowadzi dodatkowo firmę budowlaną. Ile powinien płacić składek zdrowotnych? Od 2014 roku przeszedł na emeryturę.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą prawidłowego wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego. Pracownika zatrudniliśmy 6 czerwca 2016 r. Od 12 czerwca br. stał się niezdolny do pracy (złamał nogę i miał zwolnienie do 9 sierpnia). Za czerwiec otrzymał wynagrodzenie w wysokości 495,60 zł za przepracowany okres. Wynagrodzenie chorobowe nie przysługiwało z powodu 30-dniowego okresu wyczekiwania, który upłynął 5 lipca. W jaki sposób prawidłowo powinniśmy wyliczyć wynagrodzenie chorobowe za okres od 6 do 31 lipca? Dodam, że wynagrodzenie pracownika w umowie o pracę określono stawką godzinową wynoszącą 14,16 zł brutto za godzinę pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące częściowo okres urlopu bezpłatnego. W związku z tym zasiłek chorobowy wypłacimy tylko za dni przypadające po zakończeniu urlopu. Jak takie zwolnienie wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy na ½ etatu pracownika, który na pełnym etacie pracuje u drugiego pracodawcy. Podwładny odmówił przedłożeniazaświadczenia z podstawowego miejsca pracy o osiąganym tamwynagrodzeniu. W związku z tym nie wiemy, czy opłacać za niego składkina Fundusz Pracy. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma wynajmuje dla pracownika - obcokrajowca mieszkanie i częściowo ponosi koszty opłat, upewnij się, czy jest to świadczenie wolne od składek. Zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem ZUS w tej sprawie. Sprawdź swoje zobowiązania jako płatnika a unikniesz problemów podczas kontroli.

czytaj więcej »

W sprawie możliwości złożenia apelacji od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych, uchylającego decyzję ZUS i tylko częściowo uwzględniającego żądania ubezpieczonego, gdy w pozostałym zakresie nieuwzględnionych roszczeń ubezpieczonego nie oddalił, wypowiedział się Sąd Najwyższy. Poznaj najnowszą uchwałę sądu w tym zakresie z 4 sierpnia 2016 r. (sygn. III UZP 11/16).

czytaj więcej »

Na skutek wypadku przy pracy pracownica pobierała zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne. W czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego podjęła pracę w innej firmie. W związku z tym ZUS wydał decyzję pozbawiając ją tego świadczenia. Problem polegał jednak na tym, że decyzja ZUS została wydana prawie po16 latach po uzyskaniu spornych świadczeń. Czy ZUS miał prawo do żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń po tylu latach? Poznaj najnowsze stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Czy obywatele spoza krajów Unii Europejskiej wykonujący czasowo umowę zlecenia na terenie Polski podlegają ubezpieczeniom w Polsce ? Jeśli tak, to co o tym decyduje? Przeczytaj tekst i poznaj stanowisko ZUS na ten temat, zanim zawrzesz umowę zlecenia z obcokrajowcem.

czytaj więcej »

Czy premię/nagrodę, wypłacaną w niezmienionej wysokości mimo nieobecności chorego pracownika wliczamy, czy nie do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Poznaj opinię Sądu Najwyższego na ten temat, wyrażoną w wyroku z 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt: I UK 178/16. Znajomość stanowiska sądu pozwoli Ci bezbłędnie ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego i uniknąć korekt.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy na zastępstwo pracownika, który aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera zasiłek chorobowy. Osoba, którą zastępuje powraca do pracy, więc umowa na zastępstwo automatycznie się rozwiąże. Co należy wypełnić i przesłać do ZUS, aby osoba ta miała kontynuowaną wypłaty zasiłku chorobowego? Czy obowiązują w tym zakresie jakieś terminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy o pracę, który miał podpisaną umowę o zakazie konkurencji z poprzednim pracodawcą. Zobowiązaliśmy się, że odszkodowanie które będzie musiał zapłacić poprzedniemu pracodawcy nasza firma zapłaci za pracownika. Od zapłaconego odszkodowania naliczyliśmy podatek dochodowy i wykazaliśmy przychód pracownikowi. Czy powinniśmy również naliczyć składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Przekazaliśmy pracownikowi samochód służbowy z prawem użytkowania także do jazd prywatnych. Kiedy należy oskładkować ryczałt, o którym mowa w przepisach podatkowych, jeżeli osoba ta otrzymuje wynagrodzenie w terminie do 10. dnia następnego miesiąca?

czytaj więcej »

wiper-pixel