WYDANIE ONLINE

Wysokość minimalnej płacy na 2021 rok ustalono na poziomie 2800 zł brutto, zaś minimalnej stawki godzinowej z tytułu zlecenia w kwocie 18,30 zł brutto. A jak będzie kształtować się w przyszłym roku najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa, zależna od minimum płacowego? Szczegóły w tekście.

czytaj więcej »

Weszły w życie przepisy, które zmieniają zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, w sytuacji zastosowania rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Przeczytaj, kiedy podstawa wymiaru świadczenia ulega przeliczeniu.

czytaj więcej »

Zamiast pracodawcy ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za rozliczenia składkowe. Ma to zapobiec błędom w ustalaniu podstawy wymiaru składek a także pozwoli szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej od 15 października 2020 r. mogą wnioskować o wsparcie z Zakładu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mogą oni skorzystać z 3 form wsparcia: świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień.

czytaj więcej »

Nowe rozwiązania na PUE ZUS ułatwią wydawanie zaświadczeń A1, potwierdzających podleganie m.in. przez osoby delegowane ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Często po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownikowi zostaje przyznane świadczenie rehabilitacyjne, np. na okres 6 miesięcy. Upewnij się, jakie raporty do ZUS należy złożyć za miesiąc, w trakcie którego nastąpi zmiana rodzaju pobieranego świadczenia chorobowego.

czytaj więcej »

W określonych sytuacjach pracodawcy mają obowiązek przygotowania na potrzeby ZUS dodatkowych zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń niektórych pracowników. Służą one prawidłowemu ustaleniu przez Zakład świadczeń przysługujących danemu ubezpieczonemu. Z tego też względu są często „brane pod lupę” przez inspektora ZUS podczas kompleksowej kontroli. Sprawdźmy zatem jak prawidłowo wypełnić dodatkowe dokumenty na wybranych przykładach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył pracodawcy fakturę za bilet miesięczny w związku z dojazdem do pracy wystawioną na zakład pracy. Za fakturę zapłacił pracownik, jednak zakład pracy dokonał zwrotu za nią pracownikowi. Czy w związku ze zwrotem poniesionych kosztów powinniśmy uznać tę fakturę za przychód pracownika, mimo że została ona wystawiona na zakład pracy, a nie na pracownika? Czy zwrot kosztów stanowi podstawę wymiaru składek ZUS i czy należy go opodatkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny córkę urodzoną 19 maja 1994 r. Podwładna dostarczyła kopię legitymacji studenckiej, gdzie widnieją stemple uczelni od 31 marca 2016 r. Ostatnim stemplem jest stempel z datą 31 marca 2020 r. Pracownica napomknęła, iż córka skończyła studia. Czy w przedstawionej sytuacji możemy zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Firma dopłaci mu 50% do kosztów czesnego. Czy będzie to przychód oskładkowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom wypłacamy prowizje od zebranych zamówień. Aktualnie jedna z tych osób przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia chorobowego oraz samą kwotę do wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam pracowników, którzy np. przez kilka miesięcy otrzymywali premię uznaniową, a obecnie jej nie dostają lub dostają tylko co któryś miesiąc. Są i tacy, którzy co miesiąc regularnie otrzymują tę premię. Jak w takim przypadku należy postąpić, aby prawidłowo naliczać świadczenia chorobowe? Czy premię uznaniową należy wliczać do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi wypłacimy wyrównanie zaniżonego z naszej winy wynagrodzenia chorobowego. Czy wypłatę taką możemy rozliczyć w bieżących dokumentach ubezpieczeniowych, czy też musimy korygować dokumenty, w których wykazane było zaniżone wynagrodzenie chorobowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel