WYDANIE ONLINE

Komu ZUS bez dodatkowego wniosku ponownie rozpatrzy złożone do 30 czerwca 2020 r. wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj br. ? Dowiedz się, co niesie za sobą nowelizacja przepisów antykryzysowych, obowiązujących od 20 września br.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca błędnie zgłosi do wszystkich ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę, za którego powinien opłacać jedynie składkę zdrowotną, musi złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych. W takim przypadku występuje także do ZUS o zwrot nadpłaconych składek. Płatnicy pytają, czy jeśli otrzymają decyzję o odmowie zwrotu, nadpłaconą kwotę mogą odzyskać. Czy mają zwrócić część składek ubezpieczonemu pomimo tego, że ZUS nie zwróci nadpłaconej kwoty. Dowiedz się, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Od 1 września br. urzędy gminy prowadzą spis rolny na zlecenie GUS. Pracownicy urzędów otrzymają dodatki spisowe i nagrody spisowe. Pieniądze będą pochodziły z GUS. W tym czasie zachowują pełne wynagrodzenie u swojego pracodawcy. Czy od dodatków i nagród należy potrącać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek? Poznaj zasady.

czytaj więcej »

Czy podwładny, któremu brakuje nie więcej, niż 4 lata do osiągnięcia wieku uprawniającego go do ubiegania się o emeryturę pomostową jest objęty szczególną ochroną trwałości stosunku pracy, o której mowa w art. 39 kp? Dowiedz się, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Jakie problemy z tym świadczeniem mają osoby uprawnione oraz menedżerowie podmiotów turystycznych i jak je rozwiązuje ZUS, prezentujemy w tabeli. Przeczytaj koniecznie.

czytaj więcej »

Ostatnio do redakcji wpłynęło pytanie od małżonków - jedynych wspólników spółki z o.o. ,mających wspólność majątkową i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, o to, czy taka spółka (zatrudniająca 2 pracowników) jest spółką jednoosobową w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a tym samym, czy każdy z małżonków powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się, jak na tę kwestię zapatruje się nasz ekpert.

czytaj więcej »

Czy pracodawca może ubiegać się o zwrot wypłaconej żołnierzowi wojsk obrony terytorialnej odprawy, jeżeli wypłacono ją po zakończonym przeszkoleniu pracownika? Poznaj opinię eksperta.

czytaj więcej »

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową skontroluje podatników, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomocy finansowej udzielono na podstawie oświadczeń pracodawców. Sprawdź, jak można się zabezpieczyć przed koniecznością zwrócenia otrzymanych świadczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Naliczając wczasy pod gruszą, wzięliśmy pod uwagę tylko dochody pracownika. Pracownik doniósł nam zaświadczenie z zakładu pracy małżonki o wysokości jej wynagrodzenia. Po uwzględnieniu tej kwoty okazało się, że wspomniane wczasy powinny być wypłacone w niższej wysokości. Czy będzie miało to wpływ na rozliczenia z ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: 30 lipca rozwiązano z pracownicą  umowę o pracę. Umowa ta była zawarta na czas nieokreślony i została rozwiązana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu rozwiązania stosunku pracy osoba ta nie poinformowała pracodawcy, że jest w ciąży. Na początku  sierpnia natomiast przedstawiła zaświadczenie, iż jest w 3. miesiącu ciąży i zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie do pracy. Decyzją prezesa spółki została przywrócona do pracy od 1 sierpnia, a fizycznie stawiła się 17 sierpnia 2020 r. Jakie dokumenty do ZUS powinniśmy złożyć w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z pracowników naszej firmy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia biegnie od 1 lipca, a umowa zostanie rozwiązana z końcem września. W okresie wypowiedzenia pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Czy od wynagrodzenia za ten okres powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jakie dokumenty powinny być wówczas składane do ZUS. Czy też za ten okres trzeba składać za pracownika RSA z kodem 151?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zachorował w czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym, nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jakie raporty imienne powinniśmy złożyć za tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik gospodarczy Domu Pomocy Społecznej nie świadczył pracy od poniedziałku do wtorku z powodu zaleceń z sanepidu i oczekiwaniem na wyniku testu na koronawirusa SARS CoV-2. Jak powinniśmy rozliczyć czas pracy w ewidencji? Czy takiemu pracownikowi można wypłacić w całości wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy? Czy można wypłacić wynagrodzenie postojowe? Czy zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  istnieje możliwość odsunięcia pracownika od pracy z możliwością wypłaty wynagrodzenia z dodatkiem stażowym?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że pracownik zatrudniony został z dniem 3 lutego 2020 r. pominęliśmy ten miesiąc przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okres od 15 do 26 czerwca. Na szkoleniu z zakresu świadczeń chorobowych dowiedzieliśmy się jednak, że prawdopodobnie do obliczeń powinien być przyjęty także dochód za luty. Czy to prawda, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

wiper-pixel