„Ulga na start” dla nowego wspólnika spółki cywilnej

Czy za osobę, która  wstąpiła do spółki cywilnej po śmierci współmałżonka, a wcześniej pracowała w niej na podstawie umowy o pracę należy opłacać składki ZUS? Czy przysługuje jej „ulga na start”, jeżeli nie prowadziła wcześniej działalności? Poznaj stanowisko ZUS aby prawidłowo postępować.

Zbiorcze raporty e-ZLA

Już niedługo papierowe zwolnienia odejdą do lamusa. Dlatego ZUS czyni starania, by ułatwić i upowszechnić korzystanie ze zwolnień elektronicznych. Przypominamy, iż Zakład udostępnił płatnikom możliwość generowania z PUE ZUS zbiorczych raportów e-ZLA.

Zatrudnienie współmałżonka na podstawie umowy zlecenia

Czy zawarcie z żoną umowy zlecenia powoduje, że staje się ona osobą współpracującą? Czy na obowiązek wobec ZUS ma wpływ fakt, że prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe? Zapoznaj się z interpretacją ZUS w tej kwestii. Zdobyta wiedza pozwoli poprawnie rozliczać się z obowiązków składkowych.

Wynagrodzenie wypłacone przez komornika

Pytanie: Komornik przekazał naszemu byłemu pracownikowi wynagrodzenia za nadgodziny przyznane mu wyrokiem sądowym. Kto powinien odprowadzić składki od tego rodzaju wypłaty – komornik, jako wypłacający, czy my, jako były pracodawca?

Umowa zlecenia a zawieszenie emerytury pomostowej

Pytanie: Czy możemy zawrzeć umowę zlecenia z byłym pracownikiem, który rozwiązał z nami umowę o pracę z tytułu prawa do emerytury pomostowej? Czy spowoduje to zawieszenie jego uprawnień do emerytury? Chodzi o stanowisko kierowcy zgłoszone do ZUS jako praca w szczególnych warunkach (w związku z tym odprowadzamy za osoby wykonujące te prace składki na FEP).

Skutki „podwójnego” wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń

Pytanie: Dokonaliśmy błędnego wyrejestrowania ubezpieczonego z ZUS. Umowa o pracę z pracownikiem rozwiązała się 30 września br. a nasz pracownik wyrejestrował zatrudnionego dwa razy : 1 października, a następnie jeszcze raz omyłkowo dokonał wyrejestrowania z dniem 12 października. Jak teraz to poprawić?

PPK - od lipca 2019 r. u największych pracodawców

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych coraz bliżej. Podstawowa składka po stronie pracownika wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, a po stronie pracodawcy – 1,5 proc. Jako pierwsi PPK utworzą od lipca 2019 r. pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób. Dowiedz się więcej.

Nagroda jubileuszowa w postaci świadczenia rzeczowego

Pracodawca zamierza przyznać pracownikom, którzy przepracują u niego 20 lat nagrodę jubileuszową w postaci świadczenia rzeczowego. Czy trzeba od nie odprowadzić składki? Zapoznaj się z ważną interpretacją ZUS.

Kursy i szkolenia dla zleceniobiorców – ze składkami i PIT?

Wiele firm z własnej inicjatywy finansuje swym zleceniobiorcom koszty szkoleń, kursów, studiów, które rozwiną ich umiejętności oraz usprawnią proces realizowania przez nich zleceń. Czy przyznawane zleceniobiorcom świadczenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych korzystają z wyłączenia składkowego i podatkowego? Koniecznie przeczytaj, by nie popełnić błędu i nie narazić się na sankcje ze strony fiskusa.

Jak uwzględnić zmienną premię w podstawie wymiaru zasiłku

Pytanie: Pracownik w danym miesiącu był chory 6 dni. Miał przepracować 15 dni z 21, ale na prośbę kierownika przyszedł do pracy w 2 wolne soboty, czyli przepracował faktycznie 17 dni z 21. Pracownik otrzymuje stały składnik i zmienny (premia proporcjonalnie zmniejszana, którą muszę uzupełnić) W tym miesiącu otrzymał także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, których nie uzupełniam. Powstała wątpliwość, czy uzupełniając premię dzielę przez dni faktycznie przepracowane, a było ich 17 i mnożę przez 23 (21 + dwa dodatkowe), czy dzielę przez 15 (do przepracowania minus choroba) i mnożę przez 21? A może dzielę przez 17 i mnożę przez 21?