WYDANIE ONLINE

W ostatnim czasie dochodzi do przypadków kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składek osób prowadzących działalność gospodarczą. Takie sytuacje występują zarówno na bieżąco, jak i za okres wsteczny. Przypomnijmy zatem, jak poprawnie ustalić podstawę i uniknąć problemów z ZUS.

czytaj więcej »

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu turystycznego. Polski Bon Turystyczny ma stanowić wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od września w wielu firmach odbywają staże osoby otrzymujące stypendia stażowe. Płatnicy mają wątpliwości czy za stażystów opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poznaj opinie eksperta.

czytaj więcej »

Trwają prace* nad ustawą, której celem jest wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy ws. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy ograniczą okres delegowania pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie powiadomienia złożonego inspekcji pracy. Prześledź planowane rozwiązania.

czytaj więcej »

Jaki wpływ na kwotę wolną od potrąceń ma sytuacja gdy : żona pracownika (albo matka wspólnego dziecka) ma swoje dziecko, ale jest rozwiedziona z jego ojcem albo nigdy nie była z nim zamężna – jednakże on płaci alimenty. Sprawdź opinię ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

Zmiana obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy, zarówno w górę, jak i w dół, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki wobec ZUS. Zmiana taka musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach ubezpieczeniowych, może też mieć wpływ na obowiązek opłacania składek na FP i FS oraz sposób liczenia świadczeń chorobowych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak postąpić w sytuacji, kiedy w kwietniu bieżącego roku płatnik powinien mieć zmieniony kod tytułu ubezpieczeń, gdyż skończył mu się ZUS preferencyjny i kwalifikuje się na mały ZUS plus. Już jest sierpień a osoba nie została przerejestrowana na nowy kod 0590. Czy w takiej sytuacji możemy zrobić to po tak długim czasie, czy nie ma już możliwości by skorzystać z tego kodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca uprawniony do korzystania z ulgi na start zgłoszony do ubezpieczenia z kodem 05 40 00 oprócz składki zdrowotnej zamierza opłacać również składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Czy właściwie dokonano zgłoszenia z kodem 05 40 00, czy należy przerejestrować go na kod 05 70 00, jednak wtedy skróci mu się okres korzystania z uprawnień do małego ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: W przypadku jednego z naszych pracowników stwierdziliśmy, że nieprawidłowo ustaliliśmy wysokość premii za II półrocze 2019 r.., której wypłata miała miejsce w styczniu b.r. Premia ta została zaniżona. Jak skorygować te błędy w dokumentach rozliczeniowych oraz co ze składkami w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ze stawką godzinową (30 zł), w lipcu kończy pracę i jest uprawniony do odprawy emerytalnej. Czy do wyliczenia podstawy do odprawy z ostatnich 3 miesięcy należy uwzględnić faktyczną ilość przepracowanych godzin w poszczególnych miesiącach, czy tyle godzin ile powinno być przepracowanych (kwiecień 168 godz., maj 160 godz., czerwiec 168 godz.)? W maju pracownik chorował i faktycznie przepracował 72 godziny (a nie 160 godz.). Czy jeśli chorowałby przez cały miesiąc, to tego miesiąca nie należy brać pod uwagę? Czy tak samo należy ustalić podstawę do odprawy dla innego pracownika (również zatrudnienie ze stawką godzinową i niepełny przepracowany miesiąc w związku z chorobą), któremu chcemy wypłacić odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących tego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dopuszczalny jest zapis w regulaminie ZFŚS o treści: „dofinansowanie wypoczynku przysługuje pracownikom i członkom ich rodzin, którzy nie korzystali z wymienionego świadczenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie wypoczynku”?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza była pracownica, urodzona w 1967 roku, przepracowała 10 lat, potem wychowywała dziecko. Czy w wieku 60 lat otrzyma emeryturę? Czy potrzebny jest minimalny staż pracy do otrzymania emerytury z ZUS? Dodam, że według wyliczeń z pisma ZUS na dzień dzisiejszy emerytura jest na poziomie 1.220 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Pani X ma 61 lat. Złożyła do dyrektora wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z 28 sierpnia 2020 r. Od 29 sierpnia 2020 r. zamierza przejść na emeryturę. Wniosek o emeryturę dostarczy do ZUS w dniu 3 sierpnia 2020 r. Czy ZUS naliczy Pani X emeryturę od 1 sierpnia 2020 r.? Pani Y 60 lat ukończy 8 sierpnia 2020 r. Złożyła podanie do dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 30 sierpnia 2020 r. Wniosek do ZUS zamierza złożyć w dniu 5 sierpnia 2020 r. Czy ZUS naliczy Pani Y emeryturę od 8 sierpnia 2020 r. Pani Z (nauczycielka) złożyła podanie do dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 28 sierpnia 2020 r. Od 29 sierpnia 2020 r. chce przejść na świadczenie kompensacyjne. Wniosek o świadczenie kompensacyjne złoży do ZUS w dniu 6 sierpnia 2020 r. Czy ZUS naliczy Pani Z świadczenie kompensacyjne od 1 sierpnia 2020 r.? Czy wszystkie Panie muszą złożyć do ZUS świadectwa pracy z rozwiązaniem stosunku pracy jeszcze w sierpniu 2020 r., aby otrzymać świadczenie (emeryturę i świadczenie kompensacyjne) za sierpień?

czytaj więcej »

wiper-pixel