WYDANIE ONLINE

O tygodni sądy, w tym sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, praktycznie zawiesiły swoją działalność. Równocześnie weszło w życie bardzo wiele przepisów uchwalonych w związku z Covid 19. Sprawdźmy zatem, które z nich dotyczą postępowań sądowych, które już toczą się przed sądami pracy lub mogą zostać przed nimi zainicjowane.

czytaj więcej »

Zarówno osoba prowadząca samodzielnie działalność, jak i płatnik który zgłasza do ZUS do 10 ubezpieczonych aby skorzystać ze zwolnienia od składek musi złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Dokument ten płatnik składek musi przekazać do ZUS, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

czytaj więcej »

W związku z przepisami tarczy antykryzysowej zmianie uległy maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające z II fazy wdrożenia PPK (tj. pracodawców 50+). Reguły wdrożenia PPK pozostały niezmienione, wydłużył się jednak czas na zawarcie umów.

czytaj więcej »

W przypadku, gdy termin ważności orzeczeń lekarskich, na podstawie których przyznano prawo do świadczeń upłynie w okresie epidemii nastąpi przedłużenie wypłat. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli zostały wskazane w umowie ze starostą i zostało pobrane na nie dofinansowanie do wynagrodzenia i składek ZUS, trzeba utrzymać w zatrudnieniu przez okres pobierania dofinansowania i przez okres równy temu okresowi.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 6 kwietnia br. wyraźnie zaznaczył, że wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

W przypadku gdy tzw. „tajemniczy klienci” wcielają się w rolę zwykłych klientów odwiedzających daną placówkę, np. restaurację, czy sklep celem weryfikacji przestrzegania przez te placówki standardów obsługi klienta, zbadania poziomu rekomendacji czy też wizerunku marki, firmy, które zlecają takie działania często mają wątpliwości, czy z „tajemniczymi klientami” może być zawarta umowa o dzieło. Kwestię tę rozwiązał ZUS w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2020 r. Poznaj stanowisko Zakładu.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o konsultację w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe) od umów o dzieło z obcymi wykonawcami. Czy podlegają oni dobrowolnie składkom na ubezpieczenie umowy o dzieło zgodnie z art. 7 ustawy systemowej? Czy powinni sami zgłosić się do ZUS, czy za naszym pośrednictwem?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy krajową firmą transportową. Jeden z naszych pracowników (kierowca) po dowiezieniu towaru do odbiorcy miał kontakt z osobą u której stwierdzono zarażenie koronawirusem (pozytywny wynik testu). Natychmiast po powzięciu informacji o tym zdarzeniu udał się do domu w celu odizolowania od pozostałych pracowników. Obecnie złożył oświadczenie, że miał kontakt bezpośredni z osobą zarażoną oraz że poinformował o tym Sanepid i przebywa na kwarantannie. Czy na podstawie tego oświadczenia możemy wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom wypłacane są świadczenia urlopowe, od których nie naliczamy żadnych składek. Kontrola ZUS podważyła nam to wyłączenie i nakazała odprowadzić składki od części wypłaconych kwot – i to za okres wsteczny. Czy słusznie, skoro wspomniane wypłaty wymienione są w rozporządzeniu składkowym jako dochód nie podlegający oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, z którą mamy podpisaną umowę zlecenie zatrudniona jest w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie uległa wypadkowi przy pracy co zostało potwierdzone w protokole powypadkowym. Czy w takiej sytuacji również u nas przysługuje jej zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz zleceniobiorca w połowie kwietnia wrócił z Islandii. Aktualnie odbywa 14 – dniową kwarantannę. Czy osobie tej należy wypłacić mu zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Rodzaj i zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków to niejednokrotnie pięta Achillesowa wielu płatników. Poniżej, na podstawie wybranych porad naszego eksperta, opatrzonych przykładami z praktyki, wskazujemy na prawidłowe postępowanie przy ustalaniu prawa i wypłaty świadczeń chorobowych. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem.

czytaj więcej »

wiper-pixel