WYDANIE ONLINE

Jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych są szkolenia. Firmy mogą oferować pracownikom program szkoleń i kursów nie tylko jako tzw. bonus, ale także zapewniać im bieżące przygotowanie do prawidłowego wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach. Sprawdź, co pracodawca musi a co może zaoferować szkolącym się pracownikom i jak kształcenia powinien rozliczyć wobec ZUS.

czytaj więcej »

Czy od wypłaconej nagrody Prezesowi Zarządu trzeba opłacić składki? Przeczytaj najnowszą interpretację ZUS w tej sprawie. Dzięki zawartych w niej wskazówkach nie popełnisz błędu w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej »

W połowie listopada br. zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Powołanie zarządcy sukcesyjnego pozwoli na dalsze prowadzenie firmy zmarłego przedsiębiorcy, w tym m.in. dalsze zatrudnianie jej pracowników, do czasu przejęcia zakładu pracy przez spadkobierców. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Czy w przypadku, gdy wspólnicy spółki dokonują powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, np. wykonują na rzecz osób trzecich czynności szkoleniowe czy doradcze, ich wynagrodzenie za te czynności podlegają oskładkowaniu? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS, aby wiedzieć jak poprawnie rozliczyć względem Zakładu takie wypłaty.

czytaj więcej »

Udostępniona przez ZUS nowa wersja portalu PUE wprowadza kilka zmian optymalizacyjnych dla płatników składek w związku z otrzymywanymi elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Sprawdź szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Jeżeli płatnik opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za część miesiąca, może proporcjonalnie pomniejszyć tylko najniższą podstawę wymiaru składek. ZUS w najnowszych wyjaśnieniach, które zamieszczamy poniżej, wskazuje jak poprawnie to zrobić. Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Organizacja pozarządowa przeprowadza egzaminy stwierdzające kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji sieci energetycznych. Czy od wynagrodzenia egzaminatorów trzeba opłacić składki? Upewnij się co na ten temat sądzi ZUS w ostatnio wydanej interpretacji.

czytaj więcej »

Były pracownik, mający zarejestrowaną jeszcze w okresie zatrudnienia działalność gospodarczą od której nie odprowadzał składek ZUS, który po ustaniu zatrudnienia jest nadal niezdolny do pracy i pobiera zasiłek chorobowy, powinien mieć ustaloną wysokość zasiłku z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę uzyskanego od pracodawcy przed zachorowaniem – pod warunkiem, że nie będzie prowadził po ustaniu zatrudnienia działalności gospodarczej. Jeżeli mimo niezdolności do pracy, będzie ją kontynuował po zakończeniu umowy o pracę, utraci prawo do zasiłku. Poznaj szczegóły postanowienia Sądu Najwyższego z 18 lipca 2018 r. sygn. III UZP 2/18.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica miała do 11 września br. korzystała z urlopu wychowawczego a od 12 września wróciła do pracy. Jak powinniśmy poprawnie odnotować ten fakt w dokumentach ZUS składanych za ten miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca, który nie opłacił składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w ustawowym terminie w danym miesiącu nie podlegał temu ubezpieczeniu. Czy jeśli od następnego miesiąca opłaci składkę w terminie to zacznie znowu podlegać ubezpieczeniu chorobowemu bez ponownego zgłaszania do tego ubezpieczenia ?

czytaj więcej »

Pytanie: Żona naszego pracownika pobiera zasiłek macierzyński, który wypłaca jej bezpośrednio ZUS, gdyż w trakcie jego pobierania wygasłą jej umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy nasz zakład pracy, w którym zatrudnionym jest jej mąż ma obowiązek zgłoszenia tej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłosiliśmy do ubezpieczenia zdrowotnego 18-letniego syna naszej pracownicy, który jest licealistą. Pracownica nas poinformowała, że od września do końca I semestru obecnego roku szkolnego jej syn będzie uczył się w liceum niemieckim, w ramach wymiany miedzy szkołami. Czy w tej sytuacji musimy go wyrejestrować jako członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowę o dzieło, jaką zawarliśmy e 2017 roku z własnym pracownikiem, błędnie wpisaliśmy do systemu jako „zwykłą umowę o dzieło”, a nie umowę o dzieło z własnym pracownikiem. Błąd został wykryty podczas sprawdzania dokumentacji do wystawienia rocznych informacji PIT-11. Skorygowaliśmy dokumentację płacową i przygotowaliśmy korektę dokumentów rozliczeniowych ZUS. Wynikiem tego błędu jest niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP i FGŚP oraz nadpłata podatku dochodowego. Nasza firma postanowiła, że ciężar kosztów związanych z tym błędem bierze na siebie pracodawca i tym samym to firma ureguluje wszystkie zaległe składki, także za pracownika, który w 2018 roku już nie pracuje w naszej firmie. Jakie skutki tej decyzji powstaną w odniesieniu do pracodawcy i pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 sierpnia 2018 r. zatrudniliśmy sprzątaczkę, z którą zawarliśmy umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2018 r. W okresie od 1 do 15 lipca 2018 r. pracowała ona w innej firmie i była to jej pierwsza praca. Dnia 13 sierpnia pracownica złamała rękę i nogę i przedstawiła nam zwolnienie lekarskie na okres do 31 sierpnia br. Czy ma ona prawo do świadczeń chorobowych dopiero od 31 sierpnia, tj. po 30 dniach okresu wyczekiwania?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, którą rozlicza nasze biuro rachunkowew okresie od września 1984 r. do grudnia 1996 r. roku była zatrudniona w charakterze agenta stacji benzynowej. Świadczyła pracę na podstawie umowy agencyjnej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy wykonywaną przez tę osobę pracę należy kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Emeryt w wieku 69 lat, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednej spółce, a w drugiej powołano go do rady nadzorczej. Proszę o informację, czy osiągnięte przychody będą miały wpływ na zmniejszenie wypłacanej emerytury?

czytaj więcej »

wiper-pixel