WYDANIE ONLINE

W jaki sposób przygotować wniosek o emeryturę, jakie dokumenty do niego dołączyć? Czy po złożeniu wniosku można go wycofać? Jakie znaczenie ma data złożenia wniosku i na co należy zwrócić uwagę? To tylko część pytań na które odpowiadamy w opracowaniu. Koniecznie przeczytaj tekst i upewnij się, jak dopomóc pracownikowi w jego staraniach o przyznanie świadczenia emerytalnego. Jakie istotne informacje mu przekazać.

czytaj więcej »

Z początkiem września wchodzą w życie kolejne przepisy reformy systemu oświaty. Mają one wpływ na zapisy w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zwolnienia składkowego uczniów i studentów wykonujących umowy zlecenia. Co konkretnie uległo zmianie? Szczegóły w tekście.

czytaj więcej »

Ponieważ pracodawcy i związkowcy nie doszli do porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej i stawki za godzinę wykonywania umowy zlecenia na 2018 rok, nowe kwoty zaproponował rząd w projekcie rozporządzenia. Sprawdź propozycje rządu.

czytaj więcej »

Czy sam fakt, że ubezpieczona była w ciąży w dacie zawierania umowy o pracę oznacza, że nie świadczyła pracy i zawarta przez nią umowa była pozorna? Poznaj stanowisko Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyrażone w wyroku z 30 maja 2017 r. ,sygn. akt: VIII U 2572/16.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od ponad roku pracuje nad optymalizacją i uproszczeniem formularzy. Celem zmian jest przede wszystkim ułatwienie stosowania druków w praktyce. Dlatego też zmienił się ich wygląd, ZUS zrezygnował z części pól i sekcji, a komunikaty i opisy pól opisał przyjaznym, prostym językiem. Oprócz tego część formularzy zmieniła nazwę lub symbol. Niektóre druki Zakład wyeliminował, zastąpił kilka jednym, udostępnił kilkadziesiąt nowych wzorów formularzy. W praktycznej tabeli prezentujemy formularze o zmienionym symbolu. Sprawdź, które druki mają nowe oznaczenia.

czytaj więcej »

Podstawowym warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest urodzenie dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem otrzyma ona zasiłek macierzyński, o ile przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Upewnij się co musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, żeby otrzymać świadczenie i jakie ma obowiązki składkowe w trakcie pobierania zasiłku.

czytaj więcej »

Pytanie: Ze złożonego oświadczenia wynika, że we wrześniu br. pracownik zatrudniony jeszcze w innej firmie na część etatu przekroczy roczną podstawę składek emerytalno-rentowych. Jak ustalić podstawę wymiaru składek w tym miesiącu, aby nie doszło do ich nadpłaty ? Czy powinniśmy zażądać od pracownika zaświadczenia drugiego pracodawcy potwierdzającego osiągnięte przez tę osobę dochody?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica kończy urlop rodzicielski 20 września, wraca do pracy, ale jest w drugiej, zagrożonej ciąży. Będzie na pewno korzystać ze zwolnienia lekarskiego Co w tej sytuacji zrobić z dokumentami w ZUS, jakie formularze zgłosić we wrześniu ?Zaznaczam, że nie jesteśmy płatnikiem zasiłków.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik porzucił pracę w trakcie miesiąca. Jak powinniśmyustalić podstawę wymiaru składek oraz w jaki sposób wykazać to w drukachprzesyłanych do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie dotyczące uzupełniania składników do podstawy chorobowej. Kiedy i jakie składniki uwzględniamy w podstawie chorobowej w pełnej wysokości w jakiej należały się pracownikowi? Dany składnik wynagrodzenia pracownika (np premia) zostaje obniżony w związku z nieobecnością chorobową pracownika i pracownik np zamiast 500 zł premii otrzyma 400 zł. Którą z tych kwot należy uwzględnić w kalkulacji podstawy chorobowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik rozwiódł się i wyprowadził.Czy w takim przypadku przysługuje mu zasiłek opiekuńczy na chore dziecko (powyżej 14 lat), jeśli matka przebywa na urlopie macierzyńskim (drugie zdrowe dziecko) w sytuacji, gdy :rodzice są po rozwodzie, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i mają oddzielne adresy zamieszkania?

czytaj więcej »

wiper-pixel