WYDANIE ONLINE

Osoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, dla celów ubezpieczeniowych nadal traktowana jest jako pracownik. Od tej generalnej zasady obowiązuje jednak szereg wyjątków budzących wątpliwości płatników składek. Kontrole ZUS pokazują, że płatnicy popełniają tu błędy, skutkujące koniecznością składania w późniejszym okresie odpowiednich korekt. Błędy te dotyczą nie tylko samych ubezpieczeń oraz należności składkowych, ale także świadczeń chorobowych przysługujących takim osobom. Warto zatem wiedzieć: Jakie oświadczenie powinien złożyć pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zawierając z własnym pracodawcą umowę zlecenia i dlaczego jest ono ważne Jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych umowę zlecenia zawartą z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, ale płatną po zakończeniu urlopu? Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu jednocześnie na podstawie takiej umowy, a kiedy nie ma ono wpływu na tę podstawę. Zachęcam do lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel