Nr 178

„Trzydziestokrotność” utrzymana w 2019 roku

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu, które odbyło się 14 listopada 2018 r. uznał przepisy znoszące tzw. limit 30-krotności za niezgodne z konstytucją. Ustawa znosząca maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miała wejść w życie z początkiem 2019 r. Dowiedz się więcej. 

ZUS RPA - nowy raport imienny

ZUS RPA – „Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej”, uzupełnia dane przekazywane dotychczas do ZUS w pozostałych raportach rozliczeniowych, tak, aby umożliwić Zakładowi przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych oraz obliczyć ich wysokość.

ZUS RIA – nowy raport informacyjny

Od tego roku nowym dokumentem ubezpieczeniowym jest raport informacyjny ZUS RIA. Składamy go za pracownika lub zleceniobiorcę, których zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. Sprawdź obowiązki płatnika.

Dodatek specjalny nr 178

Jak poprawnie rozliczyć z ZUS wypłaty dla byłych pracowników

W stosunkach pracy często koniec roku jest okresem, w którym z różnych przyczyn rozwiązują się umowy o pracę. Zdarza się, że pracodawca po zakończeniu stosunku pracy – niekiedy w trakcie miesiąca, wypłaca już byłym pracownikom wynagrodzenia oraz inne należne im świadczenia. Fakt, że osoby te wyrejestrowano już z ubezpieczeń rodzi wątpliwości u pracodawców, czy od tego typu wypłat należy potrącić składki, a jeśli tak, to jak je wykazać w dokumentach rozliczeniowych. Warto sprawdzić, jak dokonać poprawnie wypłat i rozliczyć się z ZUS, aby nie narazić się na konieczność dokonywania korekty.

Nr 50

Jakie zmiany czekają płatników w ubezpieczeniach społecznych w 2019 r.

W 2019 r. płatników składek czeka szereg dość istotnych zmian oraz nowości. Począwszy od składek należnych za styczeń 2019 r. część przedsiębiorców może je naliczać od niższej niż dotychczas podstawy wymiaru, przy czym podstawę tę będą musieli ustalić we własnym zakresie, a sama ulga nie obejmie wszystkich składek. Mając na względzie interesy płatników, zachęcamy do skorzystania z wiedzy, wskazówek i rad zawartych w opracowaniu. Podpowiadamy w nim m.in.: jakie obowiązki składkowe czekają niektórych płatników od połowy roku, na czym polega rozszerzenie z początkiem roku zakresu danych wykazywanych w części z istniejących dokumentów ubezpieczeniowych, jakie nowe formularze ubezpieczeniowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku? Życzę pożytecznej lektury.

Dodatek specjalny nr 177

Płatnik w postępowaniu emerytalnym 2019

Zainteresowany ubiegający się o emeryturę musi udowodnić wymagany okres przebytego ubezpieczenia oraz osiąganych zarobków. Nie byłoby to możliwe bez nałożenia przez ustawodawcę określonych obowiązków również na płatników składek , u których z reguły znajdują się niezbędne informacje dla osoby ubezpieczonej starającej się o przyznanie świadczenia. Sprawdź, jakie obowiązki w 2019 roku ma płatnik, gdy jego pracownik chce złożyć wniosek o emeryturę.

Nr 177

Zabezpieczenie parkingu dla pracowników i zleceniobiorców

Firma planuje wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją zatem oskładkować? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

Wypłata wyrównania zaniżonej pensji

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy naliczaniu jednemu z pracowników wynagrodzenia ze składników zmiennych za luty 2018 r., w wyniku czego zostało ono zaniżone. Niestety dopiero teraz wypłacimy mu stosowne wyrównanie wraz z odsetkami za zwłokę. Jak powinniśmy skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za luty?

Odmowa przez pracownika podpisania protokołu po kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?