WYDANIE ONLINE

Z tytułu odbycia podróży służbowej (krajowej i zagranicznej) pracownikom przysługują określone świadczenia, do których stosuje się § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego. Chodzi tu o wyłączenie z podstawy wymiaru składek diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko kwot wypłacanych w wysokościach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć te świadczenia, aby nie narazić się na sankcje.

czytaj więcej »

wiper-pixel