WYDANIE ONLINE

Ustalanie uprawnień do zasiłków macierzyńskich oraz wypłatę tego świadczenia realizuje pracodawca albo ZUS. Dokonuje tego nie tylko na rzecz pracowników, ale również innych ubezpieczonych, np. zleceniobiorców. Niejednokrotnie płatnicy spotykają się w praktyce z przypadkami wnioskowania o zasiłki w specyficznych sytuacjach i mają wątpliwości, jakie dokumenty powinien przedstawić ubiegający się o zasiłek, aby go otrzymać.Mając na względzie problemy płatników zachęcamy do skorzystania ze wskazówek i rad zawartych w opracowaniu.Podpowiadamy w nim m.in: jakich dokumentów wymagać od pracownika lub pracownicy korzystających z urlopu rodzicielskiego i z zasiłku macierzyńskiego, jeśli chcą zrezygnować z pobierania tego świadczenia, w jaki sposób udokumentować prawo i wypłatę „odroczonego w czasie” zasiłku macierzyńskiego jakie dokumenty powinna złożyć pracownica matka dziecka, jeżeli chce skrócić okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i powrócić do pracy. Zachęcam do lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel