WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustawa pomostowa nałożyła na płatników składek nie tylko obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych ,ale również przesyłania do ZUS informacji dotyczących takich pracowników. Informacje te płatnik ma obowiązek złożyć na formularzu ZUS ZSWA do 31 marca następnego roku, po roku kalendarzowym, którego informacja dotyczy. W tym roku dzień 31 marca przypada w wielką sobotę, więc ostatnim dniem na złożenie tego dokumentu za 2017 rok jest 3 kwietnia. Sprawdźmy, jak poprawnie sporządzić omawiany formularz.

czytaj więcej »

wiper-pixel