WYDANIE ONLINE

W niniejszym opracowaniu przypominamy zasady wypełniania aktualnie obowiązujących druków, niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego., również w kolejnym roku kalendarzowym. Sprawdźmy zatem, co możemy podpowiedzieć pracownikowi, który musi wypełniać te formularze. Upewnijmy się, czy złożone przez pracownika ubiegającego się o zasiłek opiekuńczy dokumenty są kompletne, bezbłędnie wypełnione, czy uprawniają do wypłaty świadczenia z tytułu opieki.

czytaj więcej »

wiper-pixel