WYDANIE ONLINE

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która wykorzystała już pełen 182- bądź 270-dniowy (w przypadku gruźlicy) okres zasiłku chorobowego, jednak w dalszym ciągu nie jest w stanie powrócić do pracy. Maksymalny okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, to 12 miesięcy. Kto ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, a komu ono nie przysługuje? Jakie obowiązki ma z tego tytułu pracodawca? Przeczytaj tekst i skorzystaj ze wskazówek eksperta.

czytaj więcej »

wiper-pixel