WYDANIE ONLINE

Jedną z grup, w stosunku do której pracodawcy lub inne jednostki organizacyjne mogą korzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy, są pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Sprawdźmy, jak to zwolnienie poprawnie stosować, szczególnie w przypadkach, gdy powracający z urlopu podwładny wykonuje umowy cywilnoprawne lub pracuje na urlopie wychowawczym, po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej »

wiper-pixel