WYDANIE ONLINE

Emeryci i renciści wykonujący działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub pozostający w stosunku służby nie mogą dorabiać bez ograniczeń. Mają wyznaczone dwa progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia. Świadczeniobiorcy powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o zamiarze osiągania przychodu. Po zakończeniu roku kalendarzowego muszą natomiast poinformować Zakład o kwocie przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku. Mają na to czas do końca lutego następnego roku. W związku z tym, że 28 lutego przypada w tym roku we wtorek, jest to ostateczny termin na wywiązanie się z obowiązku informacyjnego. Jaka jest w tym rola i obowiązki płatnika? Skorzystaj z ze wskazówek zawartych w opracowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel