WYDANIE ONLINE

Wiek emerytalny ponownie będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Wynika to z uchwalonej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który „odwraca” proces wydłużania i zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.Jakie inne skutki niesie za sobą nowelizacja warto wiedzieć już dziś.

czytaj więcej »

Twoja firma zatrudnia pracowników ochrony? Pamiętaj, że o rodzaju zawieranych umów nie decyduje poziom opłacalności przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

W programie Płatnik jest wiele weryfikacji, które mają ograniczyć liczbę błędów w dokumentach przekazywanych do ZUS. Przy sporządzaniu dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA bądź ZUS ZZA program sprawdza m.in., czy dla podanego kodu tytułu ubezpieczenia zaznaczone są właściwe ubezpieczenia. W szczególności dotyczy to dokumentu ZUS ZUA, ponieważ wypełnienie dokumentu ZUS ZZA jest zgłoszeniem ubezpieczonego wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Na czym polega weryfikacja i jak postąpić, gdy wykaże ona błąd? Koniecznie przeczytaj komentarz naszego eksperta.

czytaj więcej »

Czy w Twojej firmie zdarza się, że zleceniobiorca odbywa podróż służbową a zleceniodawca wypłaca mu z tego tytułu diety i zwrot wydatków za korzystanie przez wykonującego zlecenie swego samochodu? Upewnij się, czy należności te należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek. Poznaj najnowszą interpretację ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorcy, który będzie wykonywał pracę w domu na własnymkomputerze, chcemy przyznać z tego tytułu stosowny ekwiwalentpieniężny. Czy wejdzie on do podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu pracownik otrzymał w nagrodę od firmy : wycieczkę. Świadczenie to błędnie uznaliśmy jako zwolnione od składek i dlatego wartości wycieczki nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie będziemy przygotowywać korektę dokumentów. Chcemy pokryć z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego, podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy należności ZUS sfinansowane za pracownika będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 grudniazatrudniamy pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym. Osoba ta pobiera rentę socjalną. Proszę o informację, jakie składki powinniśmy za nią naliczyć i opłacić za grudzień.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na zasiłku chorobowym, a potem na rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Pod koniec świadczenia rehabilitacyjnego przysłał do pracodawcy wniosek urlopowy na zaległy i aktualny urlop wypoczynkowy w wymiarze 70 dni. Pracodawca udzielił urlopu bez kierowania pracownika na badanie kontrolne (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego). Przed upływem urlopu pracodawca wysłał do pracownika skierowanie na badanie kontrolne, którego jednak podwładny nie wykonał, ale przysłał kolejne zwolnienie lekarskie rozpoczynające się bezpośrednio po urlopie wypoczynkowym. Pracodawca wystąpił więc do ZUS z wnioskiem ZAS-64 o ustalenie okresu zasiłkowego, a ZUS uznał, iż pracownik nabył prawo do nowego okresu zasiłkowego. Czy jednak nowy okres zasiłkowy mógł się rozpocząć, jeżeli pracownik w ogóle nie przystąpił do pracy tylko przebywał na urlopie wypoczynkowym i nie przeszedł badań kontrolnych?

czytaj więcej »

Informacje zawarte w druku IWA przekazujemy do ZUS w celu ustalenia przez ten organ stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Ustawowy termin mija z końcem stycznia.

czytaj więcej »

Maksymalnie 5 lat ma aktualnie ZUS na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznej. Zapoznaj się ze szczegółami obowiązujących już przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko pracy w urzędzie gminy. Po pewnym czasie, w związku z wygranym naborem na stanowisko urzędnicze w tym samym urzędzie gminy, została z nią rozwiązana dotychczasowa umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony za porozumieniem stron i zawarta nowa umowa na 6 miesięcy na stanowisko urzędnicze. Ponieważ od pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, to czy wymienioną osobę zatrudnioną na podstawie drugiej umowy o pracę można traktować jako osobę powracającą z urlopu macierzyńskiego i nie odprowadzać od niej składek na FP?

czytaj więcej »

wiper-pixel