Instrukcja – jak krok po kroku postąpić w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia u pracownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

W obliczu ogromu zakażeń i braku dostatecznej informacji pracodawcy często mają wątpliwości, jakie działania powinni podjąć w przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli potwierdzono, że podwładny został zarażony. Skorzystaj z gotowej instrukcji.

Co ma zrobić pracodawca gdy pracownik ma podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia koronawirusem

Epidemia nie zwalnia, a wręcz przeciwnie mamy coraz więcej zachorowań. W obliczu ogromu zakażeń i braku dostatecznej informacji pracodawcy często mają wątpliwości, jakie działania powinni podjąć w przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli potwierdzono, że podwładny został zarażony. Zachęcam do skorzystania z instrukcji prezentowanej w poniższym artykule, aby mieć pewność, jak krok po kroku postępować w takiej sytuacji.

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wielu pracodawców korzystający z dopłat z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymują oni wsparcie finansowe z powodu wprowadzenia skróconego wymiaru czasu czy też postoju wywołanego koronawirusem. Czy jednak przy otrzymywaniu wsparcia mogą dokonywać zwolnień pracowników? Czy będą musieli zwrócić dofinansowanie? Poznaj wskazówki eksperta.

Kontrola przedsiębiorców – kiedy ZUS i KAS każą zwrócić pomoc finansową z tarcz antykryzysowych

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową skontroluje podatników, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomocy finansowej udzielono na podstawie oświadczeń pracodawców. Sprawdź, jak można się zabezpieczyć przed koniecznością zwrócenia otrzymanych świadczeń.

Do 31 marca 2022 r. -bon turystyczny z PUE ZUS

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu turystycznego. Polski Bon Turystyczny ma stanowić wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Sprawdź szczegóły.

Kiedy ZUS podważy podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

W ostatnim czasie dochodzi do przypadków kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składek osób prowadzących działalność gospodarczą. Takie sytuacje występują zarówno na bieżąco, jak i za okres wsteczny. Przypomnijmy zatem, jak poprawnie ustalić podstawę i uniknąć problemów z ZUS.

Do 31 marca 2022 r. -bon turystyczny z PUE ZUS

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu turystycznego. Polski Bon Turystyczny ma stanowić wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Sprawdź szczegóły.

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego a prawo do wynagrodzenia za pracę

Pytanie: Pracownica korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19. Od 12 marca, z powodu zamknięcia przedszkola, podwładna nie przepracowała żadnego dnia. Na oświadczeniu pracownica wykazała tylko określone robocze dni z okresu na który została zamknięta placówka – przedszkole. Za marzec pracownica otrzymała za 14 dni zasiłek opiekuńczy oraz za 16 dni wynagrodzenie za pracę. Od kwietnia do czerwca pracownica nie przepracowała ani jednego dnia (sprawowała opiekę nad dzieckiem). Czy w takim przypadku należy się jej wynagrodzenie za pracę? W oświadczeniu do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wykazane są dni, w których pracownica zobowiązana była świadczyć pracę – dni robocze.

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wielu pracodawców korzystający z dopłat z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymują oni wsparcie finansowe z powodu wprowadzenia skróconego wymiaru czasu czy też postoju wywołanego koronawirusem. Czy jednak przy otrzymywaniu wsparcia mogą dokonywać zwolnień pracowników? Czy będą musieli zwrócić dofinansowanie? Poznaj wskazówki eksperta.

Ważne zmiany w PPK

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy regulującej prawo zamówień publicznych powstała niejasność, czy do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK powinna znaleźć zastosowanie procedura PZP (Prawo zamówień publicznych). Rozwiązanie tych wątpliwości przynosi nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wprowadzana przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.Sprawdź, co nowego uchwalono.