Ulgi w ZUS z uwzględnieniem tarczy 3.0

W niniejszym opracowaniu porządkujemy wiedzę dotyczącą ulg, które niektórzy płatnicy składek mogą uzyskać w ZUS w związku z trwającą epidemią koronawirusa po spełnieniu określonych warunków Zakres pomocy przysługującej płatnikom składek jest stale poszerzany – ostatnie* zmiany wprowadza tarcza 3.0. Sprawdźmy zatem na co płatnik może liczyć.

Ulgi w płatnościach składek dla przedsiębiorców – bez opłaty prolongacyjnej i o odsetek?

Przypominamy, że w przypadku gdy płatnik składek ma trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań składkowych w następstwie COVID-19, może skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZUS. Ta możliwość dotyczy wszystkich płatników i obejmuje składki za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność ani wielkość jego firmy. Dowiedz się więcej.

Dopłata do wynagrodzenia chorobowego w czasie przestoju z powodu COVID-19

W czasie epidemii wielu płatników pyta o możliwości dofinansowania, o którym mowa w art. 15g specustawy, do wynagrodzenia chorobowego dla pracowników. Sprawdźmy, co na ten temat sądzi nasz ekspert.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko przedszkolno-szkolne i na niepełnosprawnego

Pytanie: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy chorobowej, tj. dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat. Czy świadczenie to może być pobierane do dnia 8. urodzin dziecka? Prosimy też o wyjaśnienie prawa do zasiłku na osobę niepełnosprawną. Jak okres zasiłku powinniśmy liczyć : czy jako dni kalendarzowe, czy dni pracy? Mamy podstawy przypuszczać, że w kwietniu popełniliśmy błędy przy naliczaniu omawianych świadczeń.

Wydłużenie terminów na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

W związku z przepisami tarczy antykryzysowej zmianie uległy maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające z II fazy wdrożenia PPK (tj. pracodawców 50+). Reguły wdrożenia PPK pozostały niezmienione, wydłużył się jednak czas na zawarcie umów.

Kwarantanna osoby, nie powracającej z zagranicy

Pytanie: Jesteśmy krajową firmą transportową. Jeden z naszych pracowników (kierowca) po dowiezieniu towaru do odbiorcy miał kontakt z osobą u której stwierdzono zarażenie koronawirusem (pozytywny wynik testu). Natychmiast po powzięciu informacji o tym zdarzeniu udał się do domu w celu odizolowania od pozostałych pracowników. Obecnie złożył oświadczenie, że miał kontakt bezpośredni z osobą zarażoną oraz że poinformował o tym Sanepid i przebywa na kwarantannie. Czy na podstawie tego oświadczenia możemy wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy?

30 czerwca – ostateczny termin złożenia wniosku o zwolnienie ze składek

Zarówno osoba prowadząca samodzielnie działalność, jak i płatnik który zgłasza do ZUS do 10 ubezpieczonych aby skorzystać ze zwolnienia od składek musi złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Dokument ten płatnik składek musi przekazać do ZUS, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.