Zapomogi dla pracowników w okresie epidemii a składki ZUS

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wyłączone są zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby. Nie ma w tym przypadku znaczenia źródło finansowania zapomogi (ZFŚS lub z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe) ani jej wysokość. Czy zapomogę można przyznać w związku z COVID -19? Koniecznie sprawdź.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy w przestoju ekonomicznym

W przypadku gdy umowa zlecenia nie przewiduje wynagrodzenia w razie niewykonywania usług, a zleceniobiorca ma stawkę godzinową, np. na poziomie minimum ustawowego, można mieć wątpliwości od takiej stawki godzinowej obliczać podstawę wynagrodzenia przestojowego, skoro zleceniobiorca nie ma kodeksowego, nominalnego czasu pracy i pracuje zmienną liczbę godzin w każdym miesiącu. Sprawdź opinię eksperta.

Tarcza antykryzysowa 4.0

Kolejna tarcza antykryzysowa zakłada doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września, osłonę finansową dla samorządów, ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających. Dowiedz się więcej.

Ochrona miejsc pracy

Jak długo można stosować rozwiązania ze specustawy COVID-19 związane z czasem pracy? Sprawdź, jak tę kwestię regulują przepisy.