Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu
zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK). Oznacza to, że odpowiedzialność za nieterminowe wdrożenie PPK poniosą pracodawcy albo osoby działające w ich imieniu, np. dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy działu HR, ale także np. wynajęte osoby, które zajmą się wdrażaniem PPK.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Zeszyty ubezpieczeń społecznych
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Zeszyty ubezpieczeń społecznych

ZOBACZ OFERTĘ