Świadczenie wychowawcze krok po kroku

W ramach Programu Rodzina 500 + każda rodzina posiadająca więcej niż jedno dziecko otrzyma miesięcznie 500 zł na drugiego i kolejnego potomka, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. Jedynie przy staraniu się o finansowe wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko, rodzina musi spełnić kryterium dochodowe. Jest nim 800 zł netto na członka rodziny lub kwota 1200 zł netto, jeżeli dziecko ma orzeczony stopień niepełnosprawności.