ZUS będzie rozliczał składki za pracodawcę

Zamiast pracodawcy ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za rozliczenia składkowe. Ma to zapobiec błędom w ustalaniu podstawy wymiaru składek a także pozwoli szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty. Dowiedz się więcej.

Świadczenie rehabilitacyjne po zasiłku chorobowym w dokumentach rozliczeniowych

Często po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownikowi zostaje przyznane świadczenie rehabilitacyjne, np. na okres 6 miesięcy. Upewnij się, jakie raporty do ZUS należy złożyć za miesiąc, w trakcie którego nastąpi zmiana rodzaju pobieranego świadczenia chorobowego.

Premie i nagrody w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Pytanie: Zatrudniam pracowników, którzy np. przez kilka miesięcy otrzymywali premię uznaniową, a obecnie jej nie dostają lub dostają tylko co któryś miesiąc. Są i tacy, którzy co miesiąc regularnie otrzymują tę premię. Jak w takim przypadku należy postąpić, aby prawidłowo naliczać świadczenia chorobowe? Czy premię uznaniową należy wliczać do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

Oskładkowanie kosztów studiów podyplomowych pracownika

Pytanie: Nasz pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Firma dopłaci mu 50% do kosztów czesnego. Czy będzie to przychód oskładkowany?

Od 30 września – łatwiejsze uzyskania zaświadczenia A1

Nowe rozwiązania na PUE ZUS ułatwią wydawanie zaświadczeń A1, potwierdzających podleganie m.in. przez osoby delegowane ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Poznaj szczegóły zmian.

Od 15 października – wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej od 15 października 2020 r. mogą wnioskować o wsparcie z Zakładu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mogą oni skorzystać z 3 form wsparcia: świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień.

Obniżony wymiar czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłków

Weszły w życie przepisy, które zmieniają zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, w sytuacji zastosowania rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Przeczytaj, kiedy podstawa wymiaru świadczenia ulega przeliczeniu.

Minimum płacowe i jego wpływ na zasiłki od 1 stycznia 2021 r.

Wysokość minimalnej płacy na 2021 rok ustalono na poziomie 2800 zł brutto, zaś minimalnej stawki godzinowej z tytułu zlecenia w kwocie 18,30 zł brutto. A jak będzie kształtować się w przyszłym roku najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa, zależna od minimum płacowego? Szczegóły w tekście.

Kiedy ZUS odrzuci zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

Pytanie: Pracownica chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny córkę urodzoną 19 maja 1994 r. Podwładna dostarczyła kopię legitymacji studenckiej, gdzie widnieją stemple uczelni od 31 marca 2016 r. Ostatnim stemplem jest stempel z datą 31 marca 2020 r. Pracownica napomknęła, iż córka skończyła studia. Czy w przedstawionej sytuacji możemy zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?