Kontrola przedsiębiorców – kiedy ZUS i KAS każą zwrócić pomoc finansową z tarcz antykryzysowych

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową skontroluje podatników, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomocy finansowej udzielono na podstawie oświadczeń pracodawców. Sprawdź, jak można się zabezpieczyć przed koniecznością zwrócenia otrzymanych świadczeń.

Jak rozliczyć z ZUS nadpłacone wczasy pod gruszą

Pytanie: Naliczając wczasy pod gruszą, wzięliśmy pod uwagę tylko dochody pracownika. Pracownik doniósł nam zaświadczenie z zakładu pracy małżonki o wysokości jej wynagrodzenia. Po uwzględnieniu tej kwoty okazało się, że wspomniane wczasy powinny być wypłacone w niższej wysokości. Czy będzie miało to wpływ na rozliczenia z ZUS?

Czy spółkę „małżeńską” można uznać za jednoosobową działalność gospodarczą

Ostatnio do redakcji wpłynęło pytanie od małżonków - jedynych wspólników spółki z o.o. ,mających wspólność majątkową i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, o to, czy taka spółka (zatrudniająca 2 pracowników) jest spółką jednoosobową w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a tym samym, czy każdy z małżonków powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się, jak na tę kwestię zapatruje się nasz ekpert.

Czy płatnik musi zwrócić nadpłatę składek ubezpieczonemu, mimo negatywnej decyzji ZUS o zwrocie

Jeżeli pracodawca błędnie zgłosi do wszystkich ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę, za którego powinien opłacać jedynie składkę zdrowotną, musi złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych. W takim przypadku występuje także do ZUS o zwrot nadpłaconych składek. Płatnicy pytają, czy jeśli otrzymają decyzję o odmowie zwrotu, nadpłaconą kwotę mogą odzyskać. Czy mają zwrócić część składek ubezpieczonemu pomimo tego, że ZUS nie zwróci nadpłaconej kwoty. Dowiedz się, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Czy pracownik przed emeryturą pomostową jest chroniony

Czy podwładny, któremu brakuje nie więcej, niż 4 lata do osiągnięcia wieku uprawniającego go do ubiegania się o emeryturę pomostową jest objęty szczególną ochroną trwałości stosunku pracy, o której mowa w art. 39 kp? Dowiedz się, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje Sąd Najwyższy.

Co nowego w tarczy antykryzysowej od 20 września

Komu ZUS bez dodatkowego wniosku ponownie rozpatrzy złożone do 30 czerwca 2020 r. wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj br. ? Dowiedz się, co niesie za sobą nowelizacja przepisów antykryzysowych, obowiązujących od 20 września br.