Wypowiedzenie umowy bez świadczenia pracy a składki

Pytanie: Jeden z pracowników naszej firmy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia biegnie od 1 lipca, a umowa zostanie rozwiązana z końcem września. W okresie wypowiedzenia pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Czy od wynagrodzenia za ten okres powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jakie dokumenty powinny być wówczas składane do ZUS. Czy też za ten okres trzeba składać za pracownika RSA z kodem 151?

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika na urlopie

Pytanie: Pracownik zachorował w czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym, nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jakie raporty imienne powinniśmy złożyć za tę osobę?

Rozliczanie dodatków i nagród spisowych

Od 1 września br. urzędy gminy prowadzą spis rolny na zlecenie GUS. Pracownicy urzędów otrzymają dodatki spisowe i nagrody spisowe. Pieniądze będą pochodziły z GUS. W tym czasie zachowują pełne wynagrodzenie u swojego pracodawcy. Czy od dodatków i nagród należy potrącać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek? Poznaj zasady.

Rekompensata kosztów pracodawcy zatrudniającego żołnierza WOT

Czy pracodawca może ubiegać się o zwrot wypłaconej żołnierzowi wojsk obrony terytorialnej odprawy, jeżeli wypłacono ją po zakończonym przeszkoleniu pracownika? Poznaj opinię eksperta.

Przywrócenie do pracy ciężarnej pracownicy

Pytanie: 30 lipca rozwiązano z pracownicą  umowę o pracę. Umowa ta była zawarta na czas nieokreślony i została rozwiązana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu rozwiązania stosunku pracy osoba ta nie poinformowała pracodawcy, że jest w ciąży. Na początku  sierpnia natomiast przedstawiła zaświadczenie, iż jest w 3. miesiącu ciąży i zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie do pracy. Decyzją prezesa spółki została przywrócona do pracy od 1 sierpnia, a fizycznie stawiła się 17 sierpnia 2020 r. Jakie dokumenty do ZUS powinniśmy złożyć w tej sytuacji?

Problemy uprawnionych z Polskim Bonem Turystycznym

Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Jakie problemy z tym świadczeniem mają osoby uprawnione oraz menedżerowie podmiotów turystycznych i jak je rozwiązuje ZUS, prezentujemy w tabeli. Przeczytaj koniecznie.

Podstawa wynagrodzenia chorobowego z nieprawidłowego okresu

Pytanie: W związku z tym, że pracownik zatrudniony został z dniem 3 lutego 2020 r. pominęliśmy ten miesiąc przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okres od 15 do 26 czerwca. Na szkoleniu z zakresu świadczeń chorobowych dowiedzieliśmy się jednak, że prawdopodobnie do obliczeń powinien być przyjęty także dochód za luty. Czy to prawda, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd?

Nieświadczenie pracy w czasie oczekiwania na wynik testu na koronawirusa

Pytanie: Pracownik gospodarczy Domu Pomocy Społecznej nie świadczył pracy od poniedziałku do wtorku z powodu zaleceń z sanepidu i oczekiwaniem na wyniku testu na koronawirusa SARS CoV-2. Jak powinniśmy rozliczyć czas pracy w ewidencji? Czy takiemu pracownikowi można wypłacić w całości wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy? Czy można wypłacić wynagrodzenie postojowe? Czy zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  istnieje możliwość odsunięcia pracownika od pracy z możliwością wypłaty wynagrodzenia z dodatkiem stażowym?