Zwolnienia składkowe w jednostkach budżetowych

Przepisy tarcz antykryzysowych nie regulują wprost możliwości korzystania przez jednostki sektora finansów publicznych ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zakład jednakże wyjaśnił, że podmioty te są również objęte omawianą ulgą, pod warunkiem, że spełniają ustawowe warunki.

Zasiłek opiekuńczy a pozostawanie na przestoju drugiego z rodziców dziecka

Pytanie: Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z niedziałaniem placówki szkolnej przysługuje pracownicy, której mąż (ojciec dziecka), zamieszkujący pod tym samym adresem jest od maja na przestoju? Firma, w której pracuje współmałżonek pracownicy nie działa, przestój został wprowadzony na czas nieokreślony.

Zapomogi dla pracowników w okresie epidemii a składki ZUS

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wyłączone są zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby. Nie ma w tym przypadku znaczenia źródło finansowania zapomogi (ZFŚS lub z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe) ani jej wysokość. Czy zapomogę można przyznać w związku z COVID -19? Koniecznie sprawdź.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy w przestoju ekonomicznym

W przypadku gdy umowa zlecenia nie przewiduje wynagrodzenia w razie niewykonywania usług, a zleceniobiorca ma stawkę godzinową, np. na poziomie minimum ustawowego, można mieć wątpliwości od takiej stawki godzinowej obliczać podstawę wynagrodzenia przestojowego, skoro zleceniobiorca nie ma kodeksowego, nominalnego czasu pracy i pracuje zmienną liczbę godzin w każdym miesiącu. Sprawdź opinię eksperta.

Tarcza antykryzysowa 4.0

Kolejna tarcza antykryzysowa zakłada doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września, osłonę finansową dla samorządów, ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających. Dowiedz się więcej.

Przedłużenie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Z końcem kwietnia zakończył się okres, na jaki przyznano pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne. Nadal jest on niezdolny do pracy. Co powinien w tej sytuacji zrobić ? Czy ZUS wydaje obecnie, w okresie trwającej epidemii, decyzje w tym zakresie?

Opóźnione uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Pytanie: Pracownik od 14 kwietnia 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, po ponad 2 tygodniach zgłosił do zakładu, że uległ wypadkowi przy pracy. Zespół powypadkowy uznał zdarzenie za wypadek, jednak protokół został sporządzony dopiero 4 maja br. Za kwiecień pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80%. W wyniku korekty listy płac okazało się, że mamy nadpłaconą składkę zdrowotną. Czy powinniśmy skorygować deklarację za kwiecień, czy możemy zrobić wyrównanie przy liście płac za maj? Dodam, że pracownikowi został przy wypłacie za kwiecień potrącony mniejszy podatek. Czy musimy po korekcie listy płac zrobić przelew do urzędu skarbowego w wysokości brakującej zaliczki czy teraz – przy wypłacie pensji za maj – potrącimy większą zaliczkę?

Od 1 czerwca 2020 r. – novum w dokumentacji ZUS

Przypominamy, iż zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa). Na czym konkretnie polegają zmiany? Sprawdź koniecznie.

Ochrona miejsc pracy

Jak długo można stosować rozwiązania ze specustawy COVID-19 związane z czasem pracy? Sprawdź, jak tę kwestię regulują przepisy.