Wysyłanie wniosków do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 6 kwietnia br. wyraźnie zaznaczył, że wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dowiedz się więcej.

Wypadek zleceniobiorcy w podstawowym miejscu zatrudnienia, a prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Pytanie: Osoba, z którą mamy podpisaną umowę zlecenie zatrudniona jest w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie uległa wypadkowi przy pracy co zostało potwierdzone w protokole powypadkowym. Czy w takiej sytuacji również u nas przysługuje jej zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego?

Wydłużenie terminów na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

W związku z przepisami tarczy antykryzysowej zmianie uległy maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające z II fazy wdrożenia PPK (tj. pracodawców 50+). Reguły wdrożenia PPK pozostały niezmienione, wydłużył się jednak czas na zawarcie umów.

Umowa o dzieło a dobrowolne ubezpieczenia społeczne

Pytanie: Proszę o konsultację w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe) od umów o dzieło z obcymi wykonawcami. Czy podlegają oni dobrowolnie składkom na ubezpieczenie umowy o dzieło zgodnie z art. 7 ustawy systemowej? Czy powinni sami zgłosić się do ZUS, czy za naszym pośrednictwem?

Świadczenia chorobowe – pytania płatników, odpowiedzi eksperta

Rodzaj i zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków to niejednokrotnie pięta Achillesowa wielu płatników. Poniżej, na podstawie wybranych porad naszego eksperta, opatrzonych przykładami z praktyki, wskazujemy na prawidłowe postępowanie przy ustalaniu prawa i wypłaty świadczeń chorobowych. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem.

Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy objętego kwarantanną

Pytanie: Nasz zleceniobiorca w połowie kwietnia wrócił z Islandii. Aktualnie odbywa 14 – dniową kwarantannę. Czy osobie tej należy wypłacić mu zasiłek chorobowy?

Przedłużenie wypłaty rent rolniczych

W przypadku, gdy termin ważności orzeczeń lekarskich, na podstawie których przyznano prawo do świadczeń upłynie w okresie epidemii nastąpi przedłużenie wypłat. Sprawdź szczegóły.

Ochrona zleceniobiorców przed zwolnieniem w okresie epidemii

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli zostały wskazane w umowie ze starostą i zostało pobrane na nie dofinansowanie do wynagrodzenia i składek ZUS, trzeba utrzymać w zatrudnieniu przez okres pobierania dofinansowania i przez okres równy temu okresowi.

Kwarantanna osoby, nie powracającej z zagranicy

Pytanie: Jesteśmy krajową firmą transportową. Jeden z naszych pracowników (kierowca) po dowiezieniu towaru do odbiorcy miał kontakt z osobą u której stwierdzono zarażenie koronawirusem (pozytywny wynik testu). Natychmiast po powzięciu informacji o tym zdarzeniu udał się do domu w celu odizolowania od pozostałych pracowników. Obecnie złożył oświadczenie, że miał kontakt bezpośredni z osobą zarażoną oraz że poinformował o tym Sanepid i przebywa na kwarantannie. Czy na podstawie tego oświadczenia możemy wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy?