Zlecenie w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła nam oświadczenie, że w październiku przez część miesiąca będzie świadczyła pracę dla innej firmy w ramach umowy zlecenia. Jak powinniśmy ustalić w takiej sytuacji podstawę wymiaru składek z tytułu wspomnianego urlopu?

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego lub pracownika kadr wobec ZUS

Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Jednak odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Dowiedz się, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać inne podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcy wobec ZUS.

Wzrost składek ZUS dla firm w 2020 roku

Przedsiębiorcy opłacający składki na ZUS na preferencyjnych zasadach od 1 stycznia 2020 r. zapłacą dużo więcej niż początkowo było to planowane. Wszystko za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia od nowego roku do 2.600 zł. Tak samo wyższe składki zapłacą przedsiębiorcy, którzy dłużej już działają na rynku. Sprawdźmy, jakie to będą kwoty.

Utworzenie dokumentu z danymi ZUS

Płatnicy składek, posiadający swoje konto na PUE ZUS, mogą samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu, podpowiadamy, jak tego dokonać.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

Pytanie: Naszpracownik uległ wypadkowi podczas pracy. 25 października 2019 r. zakończy okres pobierania 182 dni zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Czy po wyczerpaniu tego okresu będzie mógł się starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego?

Świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych

Pytanie: Moje pytanie dotyczy nowego świadczenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych). Czy dofinansowanie obejmie również osobę z niepełnosprawnością, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w sytuacji gdy osiąga ona z tej umowy minimalne wynagrodzenie (np. 2.250 zł brutto w 2019 r.)?

Ryczałt za nadgodziny a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

Pytanie: Wypłacamy pracownikom ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. Jest to spowodowane stałym wykonywaniem pracy poza zakładem pracy i brakiem możliwości kontrolowania godzin pracy. Czy ryczałt za nadgodziny pracownika, któremu musimy naliczyć i wypłacić świadczenie chorobowe, należy uwzględnić w podstawie wymiaru tego świadczenia ? Jeżeli tak, to czy wynagrodzenie to uzupełnić w miesiącach, w których z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca np. choroba czy urlop bezpłatny?

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy

Sąd Najwyższy w jednym z ostatnio wydanych wyroków ustosunkował się do kwestii świadczeń, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi w związku z wypadkiem przy pracy. Koniecznie zapoznaj się ze stanowiskiem SN a unikniesz sądowego sporu z pracownikiem.

Opieka na dziecko w dni nieświadczenia pracy

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto.W sierpniu przepracowała wszystkie zaplanowane dni i przyniosła zwolnienie nadziecko na 3 dni, w których nie miała obowiązku wykonywania pracy. Prosimy o informację : czy w sierpniu powinniśmy wypłacić jej wynagrodzenie oraz zasiłek opiekuńczy na dziecko? Czy zasiłek ten przysługiwał pracownicy, mimo, że zwolnienie na opiekę dotyczyło dni, z w których nie świadczyła ona pracy? Jeżeli tak, to jak należało wyliczyć jego kwotę?