Zlecenia polskiej firmy wykonywane przez cudzoziemców za granicą

Pytanie: Polska spółka akcyjna z branży informatycznej planuje rozszerzyć obszar swego działania na zagraniczne rynki. W pierwszej kolejności chce zaoferować swe usługi w Niemczech. W tym celu zamierza podjąć współpracę z kilkoma obywatelami Niemiec, zatrudniając ich w ramach umów zlecenia, które będą wykonywane wyłącznie poza Polską. Czy w tej sytuacji umowy te powinny podlegać oskładkowaniu?

Wypadek w drugim tygodniu zatrudnienia

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę a on uległ wypadkowi przy pracy w drugim tygodniu zatrudnienia. Jak w tej sytuacji ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego oraz kwotę samego zasiłku?

Umowy zlecenia na następujące po sobie okresy

Pytanie: Na podstawie umowy zlecenia zatrudniamy osobę, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń. Po upływie okresu, na jaki zawarta została aktualna umowa chcemy podpisać kolejne zlecenie. Czy osobę tę będziemy musieli wyrejestrować z ubezpieczeń wraz z zakończeniem pierwszej umowy i ponownie do nich zgłosić po podpisaniu drugiej?

Ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców -obywateli Ukrainy

Czy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ZUS za obywatela Ukrainy, jeżeli ten nie posiada polskiego obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy pobytu w Polsce, a jego praca będzie miała charakter przejściowy? Sprawdź, co na ten temat sądzi ZUS.

Reprezentacja byłego pracodawcy i nowego kontrahenta przez tą samą osobę

Czy podjęcie przez przedsiębiorcę współpracy ze spółką, reprezentowaną przez tą samą osobę, która występowała w imieniu poprzedniego pracodawcy, pozbawi osobę prowadzącą działalność możliwości skorzystania z ulgi na start? Sprawdź opinię ZUS w tej sprawie.

Kontrakt menedżerski – jak go poprawnie rozliczyć z ZUS i urzędem skarbowym

W przypadku rozliczeń składkowych kontrakt menedżerski traktuje się jak umowę zlecenia. Na potrzeby zaś kwestii podatkowych przychód uzyskiwany w jego ramach uznaje się za przychód z działalności wykonywanej osobiście. W zależności od okoliczności różne mogą być zasady rozliczeń podatkowo-składkowych kontraktu menedżerskiego. W opracowaniu przypominamy jak należy rozliczać podatek i składki od kontraktu menedżerskiego.

Kiedy pracodawcy mają obowiązek złożyć druk Z-3 a kiedy nie

Pytanie: Pracodawca zatrudniał do końca listopada 2018 r. – 22 pracowników, a od 1 stycznia 2019 r. zatrudnia 19 pracowników. Nie złożyliśmy zaświadczenia ZUS Z-3, mimo, że naszym zdaniem straciliśmy status płatnika zasiłków. Prosimy o podpowiedź, jak powinniśmy w tej sytuacji postąpić.

Dodatek stażowy wypłacany obok świadczeń chorobowych

Pytanie: Pracownik obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym wypłacanym przez ZUS. Pracodawca wypłaca tylko dodatek stażowy, który nie wchodzi do podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Czy w takim przypadku należało za takiego pracownika złożyć raport ZUS RPA za styczeń 2019 r.?

Czy zajęcia warsztatowe w przedszkolu mogą być przedmiotem umowy o dzieło

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie rodzaju umowy, jaką można zawrzeć celem przeprowadzenia zajęć w przedszkolu według ustalonych z góry scenariuszy. Koniecznie poznaj szczegóły uzasadnienia sądu.