Zabezpieczenie parkingu dla pracowników i zleceniobiorców

Firma planuje wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją zatem oskładkować? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

Wypłata wyrównania zaniżonej pensji

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy naliczaniu jednemu z pracowników wynagrodzenia ze składników zmiennych za luty 2018 r., w wyniku czego zostało ono zaniżone. Niestety dopiero teraz wypłacimy mu stosowne wyrównanie wraz z odsetkami za zwłokę. Jak powinniśmy skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za luty?

Odmowa przez pracownika podpisania protokołu po kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

Od 1 stycznia 2019 roku zmiany w Programie Płatnik

W związku z wprowadzeniem e-akt od 1 stycznia 2019 r. program Płatnik będzie dostosowany do zmian w dokumentach ubezpieczeniowych. ZUS na swoich stronach internetowych już teraz poinformował nas wstępnie, na czym będą polegały zmiany. Koniecznie przeczytaj.

Obecność dziadków a prawo pracownicy do zasiłku opiekuńczego na dziecko

Pytanie: Pracownica wystąpiła z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na małoletnią córkę. Razem z nią mieszkają teściowie, z których jedno pobiera świadczenie emerytalne, drugie zaś rentę z tytułu niezdolności do pracy, a więc praktycznie przez cały dzień są obecni w domu i mogą zapewnić opiekę wnuczce. Czy przysługuje jej wobec tego zasiłek?

Kilka umów zlecenia w 2019 roku

W przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą, która już wykonuje inne tego typu umowy, płatnik może mieć wątpliwości jak poprawnie ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Czy w związku ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym miesiącu, niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, potrzebuje jedynie oświadczenia danej osoby, że osiąga w 2019 roku przynajmniej 2.250 zł brutto?Czy płatnik powinien żądać kopii umów zawartych z innymi firmami (z umów z rozliczeniem godzinowym nie musi wynikać, jaką kwotę uzyskuje)? Jak to ma się ewentualnie do RODO? Niejednokrotnie płatnik nie orientuje się czy osoba , z którą podpisuje umowę zlecenia osiąga z podpisanych dotychczas umów zlecenia łącznie przynajmniej minimum płacowe brutto i ma w związku z tym problem czy z tytułu zawartej ze zleceniobiorcą umowy ma ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto niektórzy płatnicy pytają : czy zleceniodawca może żądać podania przez zleceniobiorcę numeru NIP? Wszelkie wątpliwości rozwiewamy w niniejszym opracowaniu. Koniecznie je przeczytaj, zanim zatrudnisz zleceniobiorcę.

Kiedy utrzyma się ta sama podstawa wymiaru zasiłku

Ta sama podstawa wymiaru zasiłku – chorobowego lub opiekuńczego – jak poprzednio otrzymanego zasiłku macierzyńskiego z ZUS zostanie utrzymana tylko, gdy ubezpieczony zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Upewnij się, jakie skutki dla ubezpieczonego ma zwłoka.

Kiedy świadczenie pozapłacowe korzysta ze zwolnienia składkowego

Pytanie: Prowadzę w formie spółki z o.o. przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 40 pracowników. Zamierzam zaoferować im możliwość objęcia (za niewielką odpłatnością) grupowym ubezpieczeniem na życie. Warunki korzystania z tego bonusu pozapłacowego zamierzam zamieścić w odrębnym zarządzeniu opisującym dodatkowe uprawnienia zatrudnionych osób. Czy to świadczenie pozapłacowe będzie mogło korzystać z wyłączenia składkowego?

Jakie składki odprowadzić od wynagrodzenia zmiennego prezesa spółki

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Koniecznie upewnij się jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jakie obowiązki dla Ciebie wynikają z podjętej przez ZUS decyzji.