WYDANIE BIEŻĄCE

W 2021 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł. Oznacza to wzrost o 7,7% w stosunku do wartości ubiegłorocznej (2600 zł). O tyle też w tym roku uległa podwyższeniu wysokość składek ZUS dla nowych przedsiębiorców. A ile wynoszą obciążenia ZUS dla osób prowadzących ponad 2 lata działalność gospodarczą? Dowiedz się z opracowania.

czytaj więcej »

W pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego na płatnikach składek spoczywają również dodatkowe obowiązki informacyjne wobec ZUS oraz osób ubezpieczonych. Na ich realizację wyznaczone są konkretne terminy, które wskazujemy w tabeli. Przeczytaj koniecznie.

czytaj więcej »

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono 46 nowych formularzy. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmieniły się też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków zostało zastąpionych jednym wspólnym formularzem. Celem wprowadzonych zmian jest łatwiejsze wypełnianie formularzy. Dowiedz się, jakie druki zmieniono.

czytaj więcej »

Stosownie do rozwiązań Unii Europejskiej na przyszłą emeryturę można oszczędzać nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. W związku z tym w najbliższej przyszłości - po ZUS, OFE, PPK – powstanie kolejny system emerytalny -OIPE.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy podjął stanowisko w sprawie zaliczania do stażu pracy okresów zwolnień lekarskich, z którego wynikają uprawnienia do świadczeń z ustawy o emeryturach pomostowych. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

W 2021 roku na płatników składek spadają nowe obowiązki w zakresie rozliczeń z ZUS. Z dniem 1 stycznia zmieniło się również wiele wskaźników istotnych przy naliczaniu składek ZUS. Istotne są również zmiany w zakresie świadczeń chorobowych. W opracowaniu, krok po kroku na przykładach z praktyki, informujemy o ważnych obowiązkach płatników składek w tym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz zleceniobiorca, z którym od ponad 2 lat mamy podpisaną umowę zlecenia, w listopadzie 2020 r. przez niecały miesiąc wykonywał tę umowę. Ponieważ otrzymaliśmy od komornika tytuł egzekucyjny (zajęcie niealimentacyjne) – konieczność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia naszego zleceniobiorcy - mamy problem jak ustalić kwotę wolną przy potrąceniach dla zlecenia w przypadku gdy nie jest wykonywane cały miesiąc. Prosimy o informację.

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka planuje zatrudnić osobę z Turcji, która będzie odpowiedzialna za jej rozwój na terenie Turcji, zatem jej głównym miejscem pracy będzie Turcja, Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do tego pracownika? Kto i gdzie powinien odprowadzać składki ZUS od wypłacanego temu pracownikowi wynagrodzenia? Czy taka osoba musi przejść badania lekarskie w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik Instytutu Naukowego – od listopada 2020 r. stypendysta (otworzył przewód doktorski) będzie otrzymywał przez 6 miesięcy stypendium wypłacane z puli stypendialnej, jaką instytut posiada i z której dokonuje wypłat dla doktorantów niebędących pracownikami. Czy od tego świadczenia należy odprowadzać składki ZUS i podatek? Ponieważ osoba ta należy do PPK , w listopadzie pobraliśmy od stypendium doktoranckiego wpłatę -czy właściwie? Co z podatkiem od PPK ? Jak wygląda sprawa PIT-11 za 2020 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w naszej firmie na pełen etat w listopadzie 2020 r. przebywał na urlopie ojcowskim, ale zasiłek otrzymał w grudniu. Jakie dokumenty z tytułu urlopu pracodawca powinien złożyć za listopad, a jakie za grudzień. Czy w sytuacji gdy pracownik równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, to w tym okresie powinien opłacać za siebie składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z działalności?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik korzystając z opieki na dziecko, rozpoczął kwarantannę z powodu kontaktu z osobą zakażoną COVID -19. Czy przebywanie na kwarantannie przerywa opiekę? Czy powinniśmy udzielić pracownikowi opieki w innym terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik od 4 miesięcy pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Aktualnie przebywa on na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną COVID -19. Czy za okres kwarantanny przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne, czy też przerywa ona pobieranie tego świadczenia i pracownikowi powinniśmy wypłacić świadczenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 27.10.2020 do 05.11.2020 r. następnie został objęty kwarantanną na okres od 28.10.2020 do 06.11.2020 r. Czy zatem do ustalenia wynagrodzenia za czas choroby należało przyjąć okres od 27.10.2020 do 06.11.2020 r.? Pracownik nie chorował w tym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy, w razie braku informacji na platformie ZUS, oświadczenie pracownika o objęciu kwarantanną/izolacją jego dziecka powinno być potwierdzone w Sanepidzie?

czytaj więcej »

wiper-pixel