WYDANIE ONLINE

W niniejszym opracowaniu informujemy płatników na co powinni przygotować się w nowym roku. Określone zmiany wynikają przede wszystkim z podwyższenia płacy minimalnej. Warto podkreślić, iż planuje się również pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia lub innych umów o tym charakterze. Choć do końca roku pozostało niewiele czasu, wciąż nie znamy jednak oficjalnego projektu ustawy, która miałaby wprowadzić proponowane novum.Z publikacji dowiesz się : na jakie świadczenia ma wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia na czym ma polegać rejestracja umów o dzieło w ZUS i czemu ma ona służyć jaka jest najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych od stycznia 2021 jakie kwoty wolne obowiązują przy potrąceniach z wynagrodzenia na przełomie roku

czytaj więcej »

wiper-pixel