WYDANIE ONLINE

Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych, czyli wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty tych świadczeń, które przysługują także ubezpieczonym, poddanym izolacji, również w warunkach domowych. Jakie dokumenty musi otrzymać płatnik, by wypłacić przysługujące zasiłki? Dowiedz się, jakie reguły w tej kwestii obowiązują od 3 listopada br.

czytaj więcej »

W Tarczy 6.0 przewiduje się* dla mikroprzedsiębiorców m.in. z branży gastronomicznej, fitness czy rozrywkowej. wypłatę 5.000 zł bezzwrotnej pożyczki, zwolnienie ze składek ZUS za listopad do 1.431,48 zł i prawo do 2.080 zł postojowego. Ulgę w składkach ZUS przedsiębiorca odczuje jednak dopiero w grudniu. Aby otrzymać pożyczkę lub skorzystać z ulgi składkowej, należy prowadzić działalność na podstawie konkretnego kodu PKD. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Przypominamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS uproszczone formularze pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL-O). Przeczytaj na czym polegają udogodnienia.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że dbając o bezpieczeństwo i czas jego klientów wprowadził kolejne udogodnienie, dzięki któremu można będzie odwiedzić tę instytucję online. E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem z placówki ZUS. Od 19 października br. udostępniono ją w siedmiu oddziałach ZUS, natomiast od 4 listopada jest dostępna we wszystkich oddziałach Zakładu.

czytaj więcej »

W projekcie* ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok znajdują się informacje dotyczące wysokości odpisu na ZFŚS w przyszłym roku.

czytaj więcej »

Od nowego roku osoby do 26. roku życia nie zapłacą PIT od przychodów uzyskanych w ramach umów stażowych, a także umów o praktyki zawodowe. Tak wynika z rządowego planu wsparcia młodzieży*.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia za godziny nadliczbowe powinien liczyć się z wystąpieniem pracownika do sądu z roszczeniem o uregulowanie zaległości. Po uznaniu przez sąd racji podwładnego, pracodawca ma obowiązek dostosować się do wyroku, czyli dokonać zasądzonych płatności. Jeżeli jednak przeoczy ten obowiązek sprawa może trafić do komornika. Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca/płatnik, gdy należności wyegzekwował komornik i przekazał je pracownikowi? . Czy w takiej sytuacji powinien złożyć RCA z kodem 30 00 xx, wykazać przychód, ale odprowadzić tylko składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika? Poznaj opinię eksperta w tej kwestii.

czytaj więcej »

Kolejne grupy podmiotów zatrudniających pod koniec roku dołączyły do PPK. Pierwsze wpłaty uczestnikom programu trzeba było naliczyć już w listopadzie lub w grudniu, w zależności od przyjętego w danej firmie terminu płatności wynagrodzeń. Osoby, które nie złożyły deklaracji rezygnacji z oszczędzania otrzymują niższe wynagrodzenia, bo pomniejszone o wpłatę w części przez siebie finansowanej, ale nie tylko. Wpłata pokrywana przez pracodawcę jest ich przychodem opodatkowanym, więc wynagrodzenie pomniejsza się także o zaliczkę na podatek od takiej wpłaty. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie października nasz pracownik otrzymujący ryczałt na jazdy lokalne zmienił samochód, a tym samym zmieniły się obowiązujące go stawki za 1 km. Jak należy ustalić kwotę wolną od składek ZUS w tym miesiącu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik poinformował nas, że w związku z podjęciem studiów w innej miejscowości jego syn, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zamieszkał na stancji. Czy o zmianie takiej musimy powiadomić ZUS, jeżeli adres zameldowania na stałe miejsce pobytu pozostanie ten sam i dziecko będzie przyjeżdżało na weekendy do rodziców?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednym miesiącu pracownik przebywał na urlopie ojcowskim, następnie przez kilka dni świadczył pracę ulegając w tym czasie wypadkowi przy pracy i tym samym nabywając prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Jakie raporty powinniśmy złożyć za tę osobę w tym miesiącu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2.600,00 i dodatek stażowy 520 zł?  Wynagrodzenie  z 12 miesięcy, które wchodzi do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, wynosi 2000,00 zł Czy podstawę powinniśmy uzupełnić do kwoty 2.243,54, tj. (2.600,00 – 13,71%); czy też pozostawić na poziomie 2.000,00 gdyż pracownik miesięcznie osiąga kwotę 2.600,00 zł + 520,00 zł? Zaznaczam, że dodatek stażowy przysługuje pracownikowi w pełnej wysokości za czas choroby.

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas kontroli wewnętrznej odkryto, że podstawa wymiaru zasiłku jednej z pracownic była nieprawidłowo ustalona. W konsekwencji doszło do zawyżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Od listopada osoba ta wraca do pracy. Czy możemy uznać, że wypłacony zasiłek jest  nienależny i odzyskać nadpłacone kwoty? Czy ZUS może dochodzić zwrotu zawyżonych zasiłków od płatnika czy ubezpieczonego? Czy pomyłką może być obciążona osoba naliczająca wynagrodzenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel