WYDANIE ONLINE

W przyszłym roku płatników składek czeka szereg istotnych zmian. Z dniem 1 stycznia 2020 r. prawdopodobnie zmienione zostaną zasady korzystania z małego ZUS-u, w tym dotyczące sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakresu informacji przekazywanych do ZUS. Z początkiem stycznia oraz początkiem lipca 2020 r. kolejna grupa płatników objęta zostanie przepisami ustawy o PPK, z czym wiązać się będą zupełnie nowe obowiązki.Z opracowania dowiesz się również: jaki wpływ na kwestie ubezpieczeń społecznych ma minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek u niektórych ubezpieczonych, które zmiany pociągają za sobą konieczność zmodyfikowania dokumentów rozliczeniowych, u których ubezpieczonych nastąpi wzrost składek ZUS. Życzę interesującej lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel