WYDANIE ONLINE

Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Jednak odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Dowiedz się, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać inne podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcy wobec ZUS.

czytaj więcej »

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS kwotę finansowanej ze środków zakładu pracy wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) płatnicy do grudnia tego roku mają obowiązek wykazywać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA, o czym informowaliśmy już w poprzednim numerze biuletynu. Poniżej kontynuujemy tematykę przypominając w którym bloku druku płatnik powinien wykazywać wpłaty, aby wypełnić formularz bezbłędnie.

czytaj więcej »

Płatnicy składek, posiadający swoje konto na PUE ZUS, mogą samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu, podpowiadamy, jak tego dokonać.

czytaj więcej »

Pracownik, prowadzący równocześnie jednoosobową działalność gospodarczą przez 36 miesięcy, opłacający tylko składkę zdrowotną, chce zrezygnować z etatu i od 2020 roku przejść na tzw. „mały ZUS” z art.18c ustawy systemowej. Czy ma do tego prawo? Koniecznie poznaj stanowisko specjalisty.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy opłacający składki na ZUS na preferencyjnych zasadach od 1 stycznia 2020 r. zapłacą dużo więcej niż początkowo było to planowane. Wszystko za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia od nowego roku do 2.600 zł. Tak samo wyższe składki zapłacą przedsiębiorcy, którzy dłużej już działają na rynku. Sprawdźmy, jakie to będą kwoty.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w jednym z ostatnio wydanych wyroków ustosunkował się do kwestii świadczeń, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi w związku z wypadkiem przy pracy. Koniecznie zapoznaj się ze stanowiskiem SN a unikniesz sądowego sporu z pracownikiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła nam oświadczenie, że w październiku przez część miesiąca będzie świadczyła pracę dla innej firmy w ramach umowy zlecenia. Jak powinniśmy ustalić w takiej sytuacji podstawę wymiaru składek z tytułu wspomnianego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: 1 kwietnia 2019 r. zatrudniliśmy 53- letniego bezrobotnego podstawie terminowej umowy o pracę na pełen etat. Z tego tytułu korzystamy ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP. Od 1 września zawarliśmy z tym pracownikiem kolejną, tym razem bezterminową umowę o pracę. Czy z uwagi na ciągłość zatrudnienia (między ww. umowami nie było ani dnia przerwy) możemy korzystać ze zwolnienia ze składek aż do wyczerpania 12-miesięcznego okresu zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy nowego świadczenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych). Czy dofinansowanie obejmie również osobę z niepełnosprawnością, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w sytuacji gdy osiąga ona z tej umowy minimalne wynagrodzenie (np. 2.250 zł brutto w 2019 r.)?

czytaj więcej »

Pytanie: Naszpracownik uległ wypadkowi podczas pracy. 25 października 2019 r. zakończy okres pobierania 182 dni zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Czy po wyczerpaniu tego okresu będzie mógł się starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto.W sierpniu przepracowała wszystkie zaplanowane dni i przyniosła zwolnienie nadziecko na 3 dni, w których nie miała obowiązku wykonywania pracy. Prosimy o informację : czy w sierpniu powinniśmy wypłacić jej wynagrodzenie oraz zasiłek opiekuńczy na dziecko? Czy zasiłek ten przysługiwał pracownicy, mimo, że zwolnienie na opiekę dotyczyło dni, z w których nie świadczyła ona pracy? Jeżeli tak, to jak należało wyliczyć jego kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłacamy pracownikom ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. Jest to spowodowane stałym wykonywaniem pracy poza zakładem pracy i brakiem możliwości kontrolowania godzin pracy. Czy ryczałt za nadgodziny pracownika, któremu musimy naliczyć i wypłacić świadczenie chorobowe, należy uwzględnić w podstawie wymiaru tego świadczenia ? Jeżeli tak, to czy wynagrodzenie to uzupełnić w miesiącach, w których z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca np. choroba czy urlop bezpłatny?

czytaj więcej »

Płatnicy składek muszą na bieżąco informować ZUS o różnego rodzaju zmianach dotyczących osób ubezpieczonych. Przekazanie takiej informacji czasami wiąże się z koniecznością wyrejestrowania oraz ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń za pomocą odpowiednich formularzy, kodów oraz w określonym terminie. Jak pokazują kontrole ZUS płatnicy wciąż mają problemy z prawidłowym wypełnianiem dokumentów w takich przypadkach. Na 8 przykładach z praktyki warto zatem przypomnieć, jak tego właściwie dokonać.

czytaj więcej »

wiper-pixel