WYDANIE ONLINE

Pracownicy objęci są obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. W praktyce występuje jednak szereg sytuacji, kiedy to, mimo trwającego stosunku pracy, ubezpieczenia pracownicze ulegają zawieszeniu, a tym samym nie odprowadza się składek z tytułu umowy o pracę. Składek nie nalicza się też po osiągnięciu przez pracownika rocznej kwoty granicznej, przy czym to ograniczenie obejmuje tylko składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. O przerwach w opłacaniu składek pracowniczych pracodawca musi na bieżąco informować ZUS za pomocą odpowiednio wypełnionych raportów imiennych.Z tego opracowania dowiesz się: w jakich raportach wykazujemy okres pobierania wynagrodzenia chorobowego przez pracownika jak poprawnie wykazać nieobecność podwładnego przypadającą na przełomie dwóch miesięcy kiedy potrzebny jest zerowy raport ZUS RCA przy urlopie bezpłatnym pracownika. Życzę przyjemnej i przydatnej lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel