WYDANIE ONLINE

Zmiana rodzaju urlopu, z którego korzysta pracownik – z macierzyńskiego lub rodzicielskiego na wychowawczy – skutkuje szeregiem zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W jej wyniku nastąpi rozszerzenie zakresu ubezpieczeń, którymi objęta jest dana osoba, zmieni się tytuł do nich oraz podstawa wymiaru składek, a w niektórych sytuacjach – także płatnik składek. O wszystkich tych zmianach musi być poinformowany ZUS za pomocą imiennych raportów miesięcznych wypełnionych w odpowiedni sposób. Pracodawcy, na których spoczywa realizacja tych obowiązków, nadal popełniają błędy wymagające późniejszej korekty – zwłaszcza w bardziej skomplikowanych sytuacjach.W niniejszym opracowaniu wskazujemy: jaki dodatkowy raport składa płatnik, gdy następuje wypłata w trakcie urlopu czy w przypadku przekroczenia przez pracownika trzydziestokrotności i zaprzestania naliczania składek emerytalno – rentowych, na płatniku ciążą jakieś obowiązki dokumentacyjne wobec ZUS od czego zależy zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym Zachęcam do lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel