WYDANIE ONLINE

Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie prowadzić działalności, ze względu na orzeczoną niezdolność do pracy i chce zawiesić działalność gospodarczą, a z ZUS nie otrzymuje decyzji o przyznaniu renty, może mieć następujące wątpliwości: czy może zawiesić działalność i dobrowolnie odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne czy z zawieszeniem działalności należy poczekać na decyzję z ZUS, aż będą odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu przyznanej renty. Przeczytaj opracowanie i dowiedz się, co na ten temat sądzi ekspert.

czytaj więcej »

ZUS przypomina, że raz ustaloną stopę składki płatnik ma obowiązek stosować w całym roku składkowym. Czy jednak ma znaczenie fakt, że w trakcie roku składkowego nastąpiła zmiana rodzaju działalności płatnika czy liczba zgłaszanych osób do ubezpieczenia wypadkowego albo zmiana w jego strukturze organizacyjnej? Upewnij się, jakie stanowisko prezentuje Zakład w tej kwestii.

czytaj więcej »

Wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK zostanie uproszczony. Wynika to z najnowszej wersji projektu rozporządzenia ministerstwa finansów*. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca chciałby zatrudnić syna, który kontynuuje naukę na studiach dziennych. Praca będzie pracą sezonowa, a zlecenia mają być nieregularne. Czy właściwą formą zatrudnienia będzie zatrudnienie go na umowę zlecenia? Czy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu? Poznaj odpowiedź Zakładu, dzięki której upewnisz się, jak postąpić, aby uniknąć kłopotu.

czytaj więcej »

Czasami zdarza się, że pracownik, w ramach obowiązków służbowych, przebywa długą drogę i nie jest w stanie fizycznie wrócić do domu. Wówczas ponosi koszty noclegu, które zwraca mu pracodawca. Czy od takiego zwrotu należy naliczyć i odprowadzić składki ZUS? Poznaj stanowisko Zakładu w takiej sprawie.

czytaj więcej »

Czy wypłata odszkodowania rekompensującego pracownikowi rozwiązanie stosunku pracy podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Warto poznać stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej kwestii.

czytaj więcej »

Czy za pracę zarobkową, uprawniającą do wypłaty zasiłku chorobowego, można uznać uczestnictwo wspólnika spółki kapitałowej w zgromadzeniach wspólników, podczas których są podejmowane decyzje "strategiczne", zastrzeżone do wyłącznej kompetencji wspólników? Sprawdź, jakie stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma z Rosji zatrudnia na podstawie stosunku pracy obywatelaPolski, który od wielu lat mieszka w Moskwie. Aktualnie oddelegowałago do pracy na rzecz polskiej spółki na okres 6 miesięcy. Pracownik ten pozostaje jednak zatrudniony wyłącznie przez podmiot rosyjski, który za cały okres oddelegowania będzie mu wypłacał co miesiąc należne wynagrodzenie. Ze wspomnianą spółką z Polski nie łączy i nie będzie go łączyć żaden stosunek prawny (żadna umowa). Czy w tych okolicznościach przysługujące mu należności za pracę na terenie Polski powinny podlegać oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w okresie 36 miesięcy, przez które nie opłacamy składekna Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,uwzględnia się okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopów okolicznościowych oraz urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Skorygowaliśmy dokumenty rozliczeniowe w związku z koniecznością naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia. Przed korektą od tej umowy odprowadzaliśmy tylko składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Po korekcie opłaciliśmy składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Czy powinniśmy domagać się od zleceniobiorcy zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od ubezpieczonego? Jak przygotować korektę związaną z podatkiem dochodowym (rozliczenie PIT-11)?

czytaj więcej »

Pytanie: W ciągu ilu lat przedawniają się zobowiązania wobec ZUS? Do ilu lat wstecz ZUS może skontrolować dokumentację?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy świadczenia rzeczowe (bilety, zakwaterowanie, wyżywienie pokryte przez firmę delegującą) opodatkowane i oskładkowane należy wliczać do podstawy zasiłkowej pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, co powinien zrobić pracownik, który chciałaby przerwać świadczenie rehabilitacyjne i wrócić wcześniej do pracy. Czy jest to możliwe?

czytaj więcej »

wiper-pixel