WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracownik pobiera emeryturę/rentę i nadal pracuje, odprawa mu się nie należy, ponieważ nie doszło do ustania stosunku pracy. Wielu pracodawców ma jednak dylemat, czy odprawa będzie takiemu pracownikowi przysługiwała z chwilą rozwiązania umowy. Przeanalizujmy zatem orzecznictwo sądowe, które nie jest jednak w tej kwestii jednolite i sprawdźmy, jak postępować, mając w firmie pracownika pobierającego emeryturę lub rentę.

czytaj więcej »

wiper-pixel