WYDANIE ONLINE

W przypadku rozliczeń składkowych kontrakt menedżerski traktuje się jak umowę zlecenia. Na potrzeby zaś kwestii podatkowych przychód uzyskiwany w jego ramach uznaje się za przychód z działalności wykonywanej osobiście. W zależności od okoliczności różne mogą być zasady rozliczeń podatkowo-składkowych kontraktu menedżerskiego. W opracowaniu przypominamy jak należy rozliczać podatek i składki od kontraktu menedżerskiego.

czytaj więcej »

Czy podjęcie przez przedsiębiorcę współpracy ze spółką, reprezentowaną przez tą samą osobę, która występowała w imieniu poprzedniego pracodawcy, pozbawi osobę prowadzącą działalność możliwości skorzystania z ulgi na start? Sprawdź opinię ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

O tym czynależności z tytułu podróży członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, wykonywanych z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania posiedzenia rady (i z powrotem) są zwolnione ze składek ZUS na zasadach określonych dla należności z tytułu podróży służbowych pracowników, stanowi wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2019 r. sygn. akt II UK 474/17. Koniecznie się z nim zapoznaj, a unikniesz zbędnych korekt. 

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie rodzaju umowy, jaką można zawrzeć celem przeprowadzenia zajęć w przedszkolu według ustalonych z góry scenariuszy. Koniecznie poznaj szczegóły uzasadnienia sądu.

czytaj więcej »

Do 1 kwietnia 2019 r. pracodawca powinien przekazać do ZUS zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a więc formularz ZUS ZSWA za 2018 r.

czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ZUS za obywatela Ukrainy, jeżeli ten nie posiada polskiego obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy pobytu w Polsce, a jego praca będzie miała charakter przejściowy? Sprawdź, co na ten temat sądzi ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka akcyjna z branży informatycznej planuje rozszerzyć obszar swego działania na zagraniczne rynki. W pierwszej kolejności chce zaoferować swe usługi w Niemczech. W tym celu zamierza podjąć współpracę z kilkoma obywatelami Niemiec, zatrudniając ich w ramach umów zlecenia, które będą wykonywane wyłącznie poza Polską. Czy w tej sytuacji umowy te powinny podlegać oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy aby przejść na mały ZUS podmiot musi być VAT-owcem?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę a on uległ wypadkowi przy pracy w drugim tygodniu zatrudnienia. Jak w tej sytuacji ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego oraz kwotę samego zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy zlecenia zatrudniamy osobę, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń. Po upływie okresu, na jaki zawarta została aktualna umowa chcemy podpisać kolejne zlecenie. Czy osobę tę będziemy musieli wyrejestrować z ubezpieczeń wraz z zakończeniem pierwszej umowy i ponownie do nich zgłosić po podpisaniu drugiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym wypłacanym przez ZUS. Pracodawca wypłaca tylko dodatek stażowy, który nie wchodzi do podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Czy w takim przypadku należało za takiego pracownika złożyć raport ZUS RPA za styczeń 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudniał do końca listopada 2018 r. – 22 pracowników, a od 1 stycznia 2019 r. zatrudnia 19 pracowników. Nie złożyliśmy zaświadczenia ZUS Z-3, mimo, że naszym zdaniem straciliśmy status płatnika zasiłków. Prosimy o podpowiedź, jak powinniśmy w tej sytuacji postąpić.

czytaj więcej »

wiper-pixel