WYDANIE ONLINE

Większość pracodawców zdążyła się już przyzwyczaić do nowych zaświadczeń lekarskich, funkcjonujących od 1 grudnia 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej, chociaż, jak się okazuje, po 2 miesiącach stosowania, nowe przepisy budzą jednak wiele wątpliwości i rodzą problemy. Świadczą o tym listy z pytaniami, które ostatnio wpłynęły do redakcji. Stąd też w niniejszym numerze specjalnym przekazujemy praktyczne , niezbędne dla płatnika wskazówki, wynikające nie tylko z rozwiązań ustawowych, ale także z wyjaśnień ZUS zawartych w komentarzu ZUS do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omawiamy niezbędną dokumentację, jaką płatnik ma obowiązek przesłać do ZUS w przypadku choroby ubezpieczonego, w zależności od tego, czy sam jest płatnikiem zasiłków, czy też świadczenia te wypłaca ZUS.W opracowaniu podpowiadamy m.in.: jakie niezbędne dane powinno zawierać elektroniczne zwolnienie lekarskie jakie kody niezdolności do pracy obowiązują w e-zla w 2019 roku czy dla udokumentowania i wypłaty świadczeń chorobowych znaczenie ma posiadanie przez płatnika profilu informacyjnego na PUE ZUS co warto wiedzieć o obowiązkach płatnika w zakresie dokumentacji świadczeniowej na podstawie wyjaśnień ZUS. Życzę ciekawej, pożytecznej lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel