WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracownik wygra w sądzie sprawę o wypłatę dodatków za pracę w porze nocnej, płatnik może mieć sporo wątpliwości. Przede wszystkim często zastanawia się według jakiej stawki wynagrodzenia minimalnego powinien liczyć wspomniane dodatki, jeśli przysługują one za dwa ubiegłe lata, a ich wypłata będzie miała miejsce w roku bieżącym oraz co w takiej sytuacji ze składkami. Przeczytaj opracowanie a zyskasz pewność, jak rozliczać zaległe wypłaty za pracę w nocy.

czytaj więcej »

Na stronie mojeppk.pl uruchomiono portal PPK – serwis internetowy, za pomocą którego pracodawcy mają dostęp do informacji m.in. o instytucjach finansowych uprawnionych do tworzenia PPK oraz zarządzanych przez nie funduszach. Sprawdź, co jeszcze zyskują pracodawcy, korzystając z serwisu.

czytaj więcej »

Osoba niezdolna do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę, która podejmuje jeszcze pracę na zlecenie, może być pozbawiona zasiłku wyłącznie za okres, w którym czynnie pracowała, a nie za cały okres niezdolności do pracy, o czym zdecydował ZUS. Taki wyrok wydał Sąd Najwyższy 4 października 2018 r. (sygn .akt III UZP 5/18). Koniecznie sprawdź szczegóły uzasadnienia.

czytaj więcej »

Postępowanie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wniosek ten należy złożyć w oddziale (inspektoracie) ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Upewnij się, jak udokumentować prawo do świadczenia.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami, ZUS oraz płatnicy składek wypłacający zasiłki, są podmiotami uprawnionymi do kontrolowania ubezpieczonych w zakresie prawidłowości wykorzystywania przez nich zwolnień od pracy.

czytaj więcej »

Otrzymywane przez zleceniobiorcę świadczenia powtarzające się, służące zapewnieniu jego utrzymania, są objęte ochroną na zasadach zbliżonych dla potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia pracowników. Nowe zasady obowiązują od początku tego roku. Upewnij się jak zgodnie z prawem obciążać zleceniobiorców egzekucją komorniczą.

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorczyni zawarła z naszą firmą umowę zlecenia do 31 stycznia 2019 roku. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim do 6 lutego 2019 r. , a po nim będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Chciałaby jednak dalej realizować zlecenie. Jakie składki powinniśmy odprowadzić od tej umowy zlecenia? Co w przypadku przedłużenia umowy zlecenia na dalszy okres i wykonywania jej na urlopie macierzyńskim do 6 lutego 2019 r., a potem na urlopie rodzicielskim?

czytaj więcej »

Pytanie: W miesiącu przyjętym do wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego pracownik oprócz płacy zasadniczej i premii uznaniowej (zmniejszanej proporcjonalnie i wchodzącej do podstawy) otrzymał wynagrodzenie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (1 dzień z 2 przysługujących  w roku). Pracownik był chory 2 dni, przepracował 17 dni na 19 do przepracowania .Jak przeliczyć ten miesiąc do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Prosimy o informację na przykładzie liczbowym:w tym miesiącu pracownik otrzymał następujące kwoty:1/płaca zasadnicza 2100 (zmniejszona z powodu choroby) zł -stały składnik2/premia uznaniowa 1000 - zł zmienny składnik3/wynagrodzenie za opiekę nad dzieckiem do lat 14 - 80 złCzy wszystkie składniki potraktować jak zmienne i uzupełnić, czy każdy potraktować osobno (zasadnicze z umowy o pracę, premia do uzupełnienia, za opiekę w kwocie faktycznie wypłaconej)?

czytaj więcej »

Pytanie: Wiemy, że w przypadku gdy pracownica lub pracownik łączą korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, kwota zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica lub pracownik pracuje w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Jak to poprawnie wyliczyć w 2019 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy reguły odnoszące się do pracowników dotyczą także zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób współpracujących przy takiej działalności?

czytaj więcej »

wiper-pixel