WYDANIE ONLINE

Do 28 lutego 2019 r. płatnicy składek, którzy zatrudniają na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia osoby pobierające emeryturę bądź rentę mają obowiązek złożyć w ZUS zaświadczenie o uzyskanych przez nich przychodach w 2018 r. Zaświadczenie i wynikająca z niego wysokość dochodów pozwoli ustalić czy nie doszło do przekroczenia kwot granicznych. Sprawdź, jak poprawnie wystawić dokument.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nowe rozporządzenie dotyczące określenia wzorów dokumentów przesyłanych do ZUS, zmienia stare i wprowadza nowe kody tytułów do ubezpieczeń. Koniecznie sprawdź, jakie kody powinieneś stosować, by nie tracić czasu na korekty.

czytaj więcej »

Przypominamy, iż rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym 2019 r.) należy przygotować w aktualnym Płatniku.

czytaj więcej »

Pracodawca, który zatrudnił pracownika na podstawie umowy o dzieło, którą w wyniku postępowania sąd uznał za umowę o pracę, może zwrócić się do pracownika o zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez pracodawcę. Czy rzeczywiście w pewnych sytuacjach pracownik także powinien być obciążony należnościami składkowymi? Sprawdź opinię Sądu Najwyższego, który wypowiedział się na ten temat.

czytaj więcej »

Niezgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i nieopłacanie składek z tego tytułu przez płatnika-zleceniobiorcę nie stanowią przesłanek negatywnych, wyłączających ten okres z ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji okres faktycznego nieopłacania składek polega kwalifikacji jako okres "składkowy", od którego zależy prawo do emerytury w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższym w wyroku z 6 września 2018 r., sygn. akt II UK 223/17. Sprawdź szczegóły sprawy i uzasadnienie sądu.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2019 r. wypłaciliśmy jednemu z pracowników trzynastkę za 2018 r. w zawyżonej wysokości - zamiast 2 250 zł, poszło 2 550 zł. Jak można taką nadpłatę rozliczyć ? W jakiej wysokości pracownik powinien dokonać zwrotu - netto czy brutto ?Wypłacamy dodatkowe wynagrodzenia roczne na podstawie ustawy z 1997 r. (jednostka budżetowa).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy otrzymują ryczałty za pranie odzieży roboczej, których nie uwzględnialiśmy w podstawie wymiaru składek, co podniosła kontrola z jednostki nadrzędnej. Czy słusznie, a jeśli tak, to jak skorygować błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nowo zatrudniony pracownik wciąż może składać pracodawcy oświadczenie (informację) o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek u poprzedniego pracodawcy? Czy takie postępowanie pracodawcy jest zgodne z RODO?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie trwającego miesiąca kalendarzowego (stycznia) zleceniobiorca wystąpił do nas z wnioskiem o zgłoszenie go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru składki chorobowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego przewodniczący związku zawodowego może prowadzić działalność związkową poprzez np. wysyłanie e-maili i pism do zakładu pracy, zamieszczanie postów na Facebooku związku zawodowego itp.? Czy takie postępowanie można uznać za pracę zarobkową, która pozbawi go prawa do świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył w firmie zaświadczenie lekarskie informujące, że jego młodsze dziecko przebywa w szpitalu, a osobą opiekującą się nim całodobowo w szpitalu jest jego żona (matka dziecka). Pracownik nie może świadczyć pracy, bo sprawuje opiekę nad 7-letnim zdrowym dzieckiem pozostałym w domu. Czy należy mu wypłacić zasiłek opiekuńczy za sprawowanie opieki nad zdrowym dzieckiem i jakie pracownik musi przedłożyć dokumenty?

czytaj więcej »

wiper-pixel