WYDANIE ONLINE

W stosunkach pracy często koniec roku jest okresem, w którym z różnych przyczyn rozwiązują się umowy o pracę. Zdarza się, że pracodawca po zakończeniu stosunku pracy – niekiedy w trakcie miesiąca, wypłaca już byłym pracownikom wynagrodzenia oraz inne należne im świadczenia. Fakt, że osoby te wyrejestrowano już z ubezpieczeń rodzi wątpliwości u pracodawców, czy od tego typu wypłat należy potrącić składki, a jeśli tak, to jak je wykazać w dokumentach rozliczeniowych. Warto sprawdzić, jak dokonać poprawnie wypłat i rozliczyć się z ZUS, aby nie narazić się na konieczność dokonywania korekty.

czytaj więcej »

wiper-pixel