WYDANIE ONLINE

W przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą, która już wykonuje inne tego typu umowy, płatnik może mieć wątpliwości jak poprawnie ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Czy w związku ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym miesiącu, niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, potrzebuje jedynie oświadczenia danej osoby, że osiąga w 2019 roku przynajmniej 2.250 zł brutto?Czy płatnik powinien żądać kopii umów zawartych z innymi firmami (z umów z rozliczeniem godzinowym nie musi wynikać, jaką kwotę uzyskuje)? Jak to ma się ewentualnie do RODO? Niejednokrotnie płatnik nie orientuje się czy osoba , z którą podpisuje umowę zlecenia osiąga z podpisanych dotychczas umów zlecenia łącznie przynajmniej minimum płacowe brutto i ma w związku z tym problem czy z tytułu zawartej ze zleceniobiorcą umowy ma ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto niektórzy płatnicy pytają : czy zleceniodawca może żądać podania przez zleceniobiorcę numeru NIP? Wszelkie wątpliwości rozwiewamy w niniejszym opracowaniu. Koniecznie je przeczytaj, zanim zatrudnisz zleceniobiorcę.

czytaj więcej »

W związku z wprowadzeniem e-akt od 1 stycznia 2019 r. program Płatnik będzie dostosowany do zmian w dokumentach ubezpieczeniowych. ZUS na swoich stronach internetowych już teraz poinformował nas wstępnie, na czym będą polegały zmiany. Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Pracodawca umożliwił pracownikom i zleceniobiorcom zakup polisy grupowego ubezpieczenia na życie po cenach niższych niż detaliczne. Wobec tego zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie oraz współfinansuje koszty usługi. Czy składkę należy wliczyć do podstawy wymiaru? Poznaj najnowszą opinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej kwestii.

czytaj więcej »

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Koniecznie upewnij się jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jakie obowiązki dla Ciebie wynikają z podjętej przez ZUS decyzji.

czytaj więcej »

Firma planuje wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją zatem oskładkować? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

czytaj więcej »

Ta sama podstawa wymiaru zasiłku – chorobowego lub opiekuńczego – jak poprzednio otrzymanego zasiłku macierzyńskiego z ZUS zostanie utrzymana tylko, gdy ubezpieczony zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Upewnij się, jakie skutki dla ubezpieczonego ma zwłoka.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony na stanowisku dyrektora operacyjnego i że podlegają mu bezpośrednio 3 zakłady wyodrębnione w spółce z o.o. Spółkę reprezentuje jednak jednoosobowo prezes zarządu, który jest również bezpośrednim przełożonym dyrektora operacyjnego. Ponieważ zakres czynności dyrektora nie uprawnia go do reprezentacji zarządu spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zarząd spółki z o.o. postanowił powołać dyrektora na samoistnego prokurenta z wynagrodzeniem w formie dodatku funkcyjnego.Czy wynagrodzenie prokurenta, który nie świadczy prokury na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy o pracę, ale na podstawie powołania przez zarząd spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym?

czytaj więcej »

Pytanie: Wiem, że od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy zależnej od uzyskiwanych przychodów. Proszę o podanie kilku przykładów na ustalenie progu rocznego przychodu.

czytaj więcej »

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy naliczaniu jednemu z pracowników wynagrodzenia ze składników zmiennych za luty 2018 r., w wyniku czego zostało ono zaniżone. Niestety dopiero teraz wypłacimy mu stosowne wyrównanie wraz z odsetkami za zwłokę. Jak powinniśmy skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za luty?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę w formie spółki z o.o. przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 40 pracowników. Zamierzam zaoferować im możliwość objęcia (za niewielką odpłatnością) grupowym ubezpieczeniem na życie. Warunki korzystania z tego bonusu pozapłacowego zamierzam zamieścić w odrębnym zarządzeniu opisującym dodatkowe uprawnienia zatrudnionych osób. Czy to świadczenie pozapłacowe będzie mogło korzystać z wyłączenia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wystąpiła z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na małoletnią córkę. Razem z nią mieszkają teściowie, z których jedno pobiera świadczenie emerytalne, drugie zaś rentę z tytułu niezdolności do pracy, a więc praktycznie przez cały dzień są obecni w domu i mogą zapewnić opiekę wnuczce. Czy przysługuje jej wobec tego zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel