WYDANIE ONLINE

Niekiedy pracownik otrzymuje wypłatę wynagrodzenia lub innych składników pensji – często przysługujących za okresy kilkumiesięczne – już po zakończeniu wykonywania pracy szczególnej. Taka sytuacja budzi wiele wątpliwości u płatników. Nie mają oni bowiem pewności co do zasad naliczenia i odprowadzenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych od tego rodzaju wypłat. Często inspektorzy ZUS podczas kontroli wykazują, iż płatnicy popełniają błędy. Aby zatem pomóc we właściwym stosowaniu reguł oskładkowania na FEP, kwestie te wyjaśniamy na 7 wybranych przykładach z praktyki. Przeczytaj koniecznie, a poprawnie zastosujesz przepisy.

czytaj więcej »

wiper-pixel